11.11.2023 Uutiset

Ilmailuliiton syyskokous valitsi liiton puheenjohtajaksi Timo Hyvösen

 

Syyskokous totesi Timo Hyvösen hallituksen puheenjohtajaksi kahdelle seuraavalle vuodelle. Muita ehdokkaita ei ollut.

Hallitukseen valittiin erovuoroisten jäsenten tilalle Janne Vasama, Mari Lehtonen ja Sami Simonen. Valinta tehtiin yksimielisesti, sillä ehdokkaita oli saman verran kuin hallituspaikkojakin.  Hallituksessa jatkavat Jarmo Lindberg, Nuutti Luukkonen ja Timo Kokkonen.

 

Lajitoimikuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi valittiin seuraavat henkilöt:

 

EUT pj. Mikko Kaseva, vp.  Jukka Juslin

PT  pj . Mika Mutru, vp. Kristian Roine

IT pj. Markku Sipinen, vp. Juha Peltonen

LiT  pj. Anna-Reeta Eksymä, vp.  Juha Herrala

LT pj. Timo Kokkonen, vp. Petri Lydén

MT  pj. Jyri Mattila, vp. Nils Rostedt

MiT  pj. Petri Kantola, vp. Juha Reinikka

 

Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman

Toimintasuunnitelmassa todettiin muun muassa, että liitossa vahvistetaan omaa koulutusorganisaatiota. Liitossa on kuusi henkilöä töissä, ja koulutustoimintaa vahvistetaan yhdestä kahteen henkilöllä. Liitto pyrkii saamaan rahoitusta ilmailun turvallisuustyöhön ja toiminnan tukemiseen. Uusi toimielin, kurinpitolautakunta, aloittaa 1.1.2024. Liitossa on viisi työryhmää: ilmatilatyöryhmä, turvallisuustoimikunta, koulutustoimikunta, nuorisotyöryhmä sekä IT-asioiden ja -hankintojen työryhmä.

 

Talousarvio on alijäämäinen

Liitoin talousarviossa koulutustoiminnan tuottatavoitteeksi on asetettu noin 60 000 euroa ja koulutustoiminnan menoihin on varattu 145 000 euroa. Liitto varautuu tekemään 58 000 euron kertapoiston, jos liitto joutuu muuttamaan liiton Malmilla sijaitsevasta Pilvilinna-toimintalosta vuoden 2024 aikana. Muihin muuttokuluihin on varattu 75 000 euroa. Jäsenmaksutuotoiksi arvioidaan 586 000 euroa ja FAI-lisenssimaksutuotoiksi 10 000 euroa. Tilikauden arvioitutulos 130 000 euroa parempi, mikäli liitto ei muuta vuonna 2024.

Vuoden 2024 liiton varsinaisen toiminnan tuotoiksi  arvioidaan 110 000 euroa ja kuluiksi 1 300 000 euroa. Yleisavustusta liitto hakee 400 000 euroa. Tilikauden tulos on 153 914 euroa alijäämäinen.

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota, tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

 

Pieni korotus jäsenmaksuihin

Syyskokous päätti, että henkilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2024 on 92 euroa, nuorisojäsenen 43 euroa ja perhejäsenen 68 euroa. Ensimmäistä kertaa liittyvän henkilö- ja nuorisojäsenen jäsenmaksuhinnat porrastetaan liittymisajankohdan mukaan seuraavasti

tammi-maaliskuu: henkilöjäsen 92 e, nuorisojäsen 43 e.

huhti-kesäkuu: henkilöjäsen 84 e, nuorisojäsen 38 e.

heinä-syyskuu: henkilöjäsen 75 e, nuorisojäsen 33 e.

loka-joulukuu: henkilöjäsen 71 e, nuorisojäsen 28 e.

 

Syyskokous hyväksyi kurinpitosäännön

Laji- ja valmennuspäällikkö Jari Lehti esitteli Ilmailuliiton kurinpitosääntöä. Kyseessä on lajiliiton itsesääntely. Tällä on vaikutusta jäsenen, urheilijan ja toimihenkilön oikeusasemaan.  Kurinpidon on oltava sääntöjen ja oikeusjärjestyksen kanssa sopusoinnussa.

Kurinpitomenettelyn riippumattomuuden takaamiseksi ja toimivan työnjaon varmistamiseksi liitossa tulisi olla erillinen kurinpitolautakunta.  Toiminnassa mukana olevan täytyy tietää, minkälainen toiminta ei ole liiton alaisuudessa mahdollista. Jos kurinpitomääräyksissä ei ole mainintaa, mistä voidaan rangaista, liitto ei voi ryhtyä kurinpitotoimiin. Itse kilpailutapahtumaa sääntelevät urheilulajin säännöt.

Dopingrikkomuksia ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeva käsittely kuuluu SUEKille ja Olympiakomitean kurinpitolautakunnalle.

Syyskokous vahvisti kurinpitolautakunnan jäsenet. Kurinpitolautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hannu Halonen ja varapuheenjohtajaksi Anna-Reeta Eksymä. Lautakunnan muiksi jäseniksi valittiin Hanna Räihä, Mikko Ylihärsilä ja Kosti Kuronen. Kurinpitolautakunnan toimikausi alkaa vuoden 2024 alusta.

 

Sääntömuutokset hyväksyttiin

Syyskokous vahvisti hallituksen esittämät sääntömuutokset.  Sääntöjen uudeksi kohdaksi 2.3 § päätettiin:

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kilpailumanipulaation torjuntaan.

Liiton sääntöjen 20.1 § päätettiin kuulumaan seuraavasti:

Liiton kurinpitosääntöjen mukaisesta kurinpidosta vastaa liiton kurinpitolautakunta, muilta osin liiton sääntöjen ja muiden sääntöjen noudattamista valvoo viime kädessä liiton hallitus. Kurinpitolautakunta tai hallitus on oikeutettu pyytämään jäseneltä, jäsenyhdistyksen jäseneltä ja/tai jäsenyhdistykseltä kirjallisen selvityksen epäselvissä tapauksissa.

Päätettiin muuttaa liiton sääntöjen kohta 21 § kuulumaan seuraavasti:

Kurinpitolautakunnan toimivaltaan kuuluvan asian käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa liiton kurinpitosääntöä.

Jos hallitus saa ilmoituksen hallituksen toimivaltaan kuuluvasta sääntöjen tai määräysten vastaisesta toiminnasta (sääntöjen rikkomisesta) tulee hallituksen tutkia rikkomusta koskeva ilmoitus, pyytää ja käsitellä tarvittaessa selvitys asiasta sekä mahdollisesti määrätä näiden sääntöjen 22 §:n mukaisesti rangaistuksia.

Päätettiin lisätä liiton sääntöihin kohta 21.2 §:

Lisäksi liiton hallitus voi kurinpitolautakunnan suosituksesta erottaa liiton varsinaisen jäsenen liitosta.

Päätettiin lisätä liiton sääntöihin kohta 11 § 9:

Valitaan kurinpitolautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Päätettiin lisätä liiton sääntöihin kohta 15.8 §:

Kurinpitolautakunnan toimikausi alkaa valinnan suorittanutta liiton syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta.