lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Jäsenet muodostavat Ilmailuliiton. Liiton tehtävänä on tukea jäsenkerhoja ja taata toiminnalle riittävät puitteet. Ilmailuliitolla on yli 200 jäsenkerhoa ja noin 8 000 henkilöjäsentä.
Liitto tarjoaa jäsenilleen useita konkreettisia jäsenetuja. Erityisesti kannattaa huomioida ryhmätapaturmavakuutus, joka on voimassa ilmailulajeja harrastettaessa ja kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvä Ilmailu-lehti.

Jäsenet saavat mobiilijäsenkortin todistukseksi jäsenyydestään. Jäsenyys on voimassa aina maksuhetkestä seuraavan vuoden tammikuun loppuun.
Jäsenet ja jäsenyhdistykset voivat tarkastella ja päivittää tietojaan jäsen- ja kerhopalvelussa.