Kysy:

  • Ilmailun kilpailutoiminnasta, Ilmailuliiton yhdenvertaisuustyöstä ja ympäristöasioista sekä harrastelajeista: Laji- ja valmennuspäällikkö Jari Lehti 044 2612587  jari.lehti@ilmailuliitto.fi
  • Ilmatilan käyttöperiaatteista ja ilmatilan varauksista sekä ilmailijoiden ja ilma-alusten vakuuttamisesta: Pekka Halme, 044 774 2228, pekka.halme@ilmailuliitto.fi
  • Turvallisuudesta: Turvallisuustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Halonen, halonenha@gmail.com
  • Järjestötoiminnasta: Toiminnanjohtaja Timo Latikka 040 579 1817  timo.latikka@ilmailuliitto.fi
  • Viestinnästä: Viestintäpäällikkö Kirsi Seppälä 044 703 4155  kirsi.seppala@ilmailuliitto.fi

 

Millaisia harrasteilmailun lajit ovat?

Ilmailussa on kymmenen eri harrastelajiamoottorilento, purjelento, ultrakevytlento, experimental-koneiden rakennus, riippuliito, varjoliito, laskuvarjourheilu, kuumailmapallot dronet ja lennokit.

Kysy lisää Suomen Ilmailuliiton harrastelajien lajitoimikuntien puheenjohtajilta. Liidintoimikunta vastaa sekä varjoliitämisestä että riippuliitämisestä.

Tutustu harraste- ja urheiluilmailun monipuoliseen maailmaan liiton YouTube-kanavalla.

 

Turvallisuus

Traficom julkaisee harrasteilmailun turvallisuusraportteja ja -tilastoja www.liikennefakta.fi -sivuston turvallisuus-osiossa.

Ilmailuliitto tuottaa turvallisuustietoa ja turvallisuustiedotteita

 

Ketkä ovat harrasteilmailun keskeiset toimijat?

Suomen Ilmailuliitto, Suomen Ilmailuliiton lajitoimikunnat ja jäsenkerhot, Suomen Urheiluilmailuopisto  ja Suomen Ilmailunäytös Oy.

Suomen Ilmailuliitto ry on Olympiakomitean lajiliitto.

 

 

Ilmailun lyhenteet

Suomen  ilmailukäsikirja (AIP SUOMI / FINLAND) sisältää pysyvää laatua olevat ilmailun perustiedot Suomen ilmailutiedotuspalvelun vastuualueelta.  Ilmailussa käytetään paljon englanninkielisistä sanoista muodostettuja lyhenteitä.