Harrasteilmailusta aiheutuu erilaisia ympäristövaikutuksia. Harrasteilmailun yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää, että ilmailun harrastajat tiedostavat nämä vaikutukset ja pyrkivät omalla toiminnallaan ehkäisemään niiden aiheutumista.

 

Ympäristöohjelma

Ilmailuliiton Ympäristöohjelma pohjautuu jäsenkyselyjen tuloksiin sekä liiton hallituksen hyväksymään ympäristöpolitiikkaan. Liitto pyrkii jatkuvasti parantamaan harrasteilmailun ympäristöasioiden hoitamista sekä estämään harrasteilmailusta aiheutuvien ympäristövahinkojen syntymistä.

SIL ympäristöohjelma 2019-2022

SIL ympäristöohjelma – (liite I) SIL toimenpiteet 2019-2022

Ympäristöohjelma_liite II_Kerhon ympäristöohjelman pohja

 

Lisätietoa:

SIL ympäristöpolitiikka

Ympäristökatselmus

Ohjeet ympäristöluvan hakemiseen

Ohje yhdistyksen ympäristöohjelman laatimiseen

Meluvalituksen vastaanotto -ohjeet kerhoille

 

Lisätietoja:

Laji- ja valmennuspäällikkö Jari Lehti

 

Polttoaineiden jakelu lentopaikoilla

Valtioneuvoston asetus polttoaineiden jakelun ympäristönsuojeluvaatimuksista 

Muistio polttoaineiden jakelusta