lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Harrasteilmailusta aiheutuu erilaisia ympäristövaikutuksia. Harrasteilmailun yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää, että ilmailun harrastajat tiedostavat nämä vaikutukset ja pyrkivät omalla toiminnallaan ehkäisemään niiden aiheutumista.

Ilmailuliiton Ympäristöohjelma pohjautuu jäsenkyselyjen tuloksiin sekä liiton hallituksen hyväksymään ympäristöpolitiikkaan. SIL pyrkii jatkuvasti parantamaan harrasteilmailun ympäristöasioiden hoitamista sekä estämään harrasteilmailusta aiheutuvien ympäristövahinkojen syntymistä.

Alkuvuoden 2017 aikana laaditaan uusi ympäristöohjelma vuosille 2017–2020. Edellinen ohjelma päättyi joulukuussa 2016.

Lisätietoja:

SIL ympäristöpolitiikka

Ohjeet ympäristöluvan hakemiseen

Ohje yhdistyksen ympäristöohjelman laatimiseen

Meluvalituksen vastaanotto -ohjeet kerhoille