Harrasteilmailusta aiheutuu erilaisia ympäristövaikutuksia. Harrasteilmailun yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää, että ilmailun harrastajat tiedostavat nämä vaikutukset ja pyrkivät omalla toiminnallaan ehkäisemään niiden aiheutumista.

 

Kansainvälisellä Ilmailuliitto FAI:lla on ympäristökomitea. Suomea siellä edustaa Suomen Ilmailuliiton laji- ja valmennuspäällikkö Jari Lehti. Varadelegaattina toimii Ilmailuliiton hallituksen jäsen Janne Vasama.

 

 

Ympäristöohjelma

Ilmailuliiton ympäristöohjelma pohjautuu jäsenkyselyjen tuloksiin sekä liiton hallituksen hyväksymään ympäristöpolitiikkaan. Liitto pyrkii jatkuvasti parantamaan harrasteilmailun ympäristöasioiden hoitamista sekä estämään harrasteilmailusta aiheutuvien ympäristövahinkojen syntymistä.

Suomen Ilmailuliiton ympäristövastuuohjelmassa on toimenpidesuunnitelma sekä näkökohtia kerhojen ympäristöohjelman laatimiseen.

Ilmailuliiton ympäristövastuuohjelma 2023-2025 – hyväksytty 25.11.2022

 

Lisätietoa:

SIL ympäristöpolitiikka

Ympäristökatselmus

Ohjeet ympäristöluvan hakemiseen

Ohje yhdistyksen ympäristöohjelman laatimiseen

Meluvalituksen vastaanotto -ohjeet kerhoille

 

Lisätietoja:

Laji- ja valmennuspäällikkö Jari Lehti

 

Polttoaineiden jakelu lentopaikoilla

Valtioneuvoston asetus polttoaineiden jakelun ympäristönsuojeluvaatimuksista 

Muistio polttoaineiden jakelusta