lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Harrasteilmailusta aiheutuu erilaisia ympäristövaikutuksia. Harrasteilmailun yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää, että ilmailun harrastajat tiedostavat nämä vaikutukset ja pyrkivät omalla toiminnallaan ehkäisemään niiden aiheutumista.

 

Ympäristöohjelma

Ilmailuliiton Ympäristöohjelma pohjautuu jäsenkyselyjen tuloksiin sekä liiton hallituksen hyväksymään ympäristöpolitiikkaan. Liitto pyrkii jatkuvasti parantamaan harrasteilmailun ympäristöasioiden hoitamista sekä estämään harrasteilmailusta aiheutuvien ympäristövahinkojen syntymistä.

Vuoden 2019 aikana laaditaan uusi ympäristöohjelma.

 

Lisätietoa:

SIL ympäristöpolitiikka

Ympäristökatselmus

Ohjeet ympäristöluvan hakemiseen

Ohje yhdistyksen ympäristöohjelman laatimiseen

Meluvalituksen vastaanotto -ohjeet kerhoille