Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö sr

Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö on yleishyödyllinen vuonna 1999 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on ilmailun edistäminen kaikilla harrastealoilla.

Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö perustettiin sääntömuutoksella vuonna 1964 perustetusta Aino Sofia Helson Säätiöstä yhteistyössä Ilmailuliiton kanssa. Tukisäätiön peruspääoma muodostuu Aino Sofia Helson säätiöstä sekä aikaisemmin Ilmailuliiton taloudessa omakatteisina esiintyneistä rahastoista: Osmo Aunion rahasto, lentäjäveljekset Jaakkolat muistorahasto, Edgar Grönblomin rahasto sekä urheilijoiden urheilutuloina kertyvistä varoista muodostuvasta Ilmaurheilurahastosta.

Säätiön varallisuus perustamishetkellä oli reilut 2 750 000 markkaa. Perustamishetkellä tiedossa olevien lahjoitusten perusteella pääoma kasvoi seuraavan vuoden kuluessa lähelle neljää miljoonaa markkaa. Tällä hetkellä säätiön taseen loppusumma on noin 1 070 000 euroa.

 

Säätiö ja sen säännöt hyväksyttiin patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin 11.11.1999 ja varsinainen perustava kokous pidettiin 22.12.1999.

Säätiön sääntöjen toinen pykälä kuuluu seuraavasti:

Säätiön tarkoituksena on ilmailun edistäminen kaikilla harrastealoilla ottaen erityisesti huomioon nuorison ilmailukasvatuksen ja -koulutuksen tukeminen.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla varojensa osittaisen vuosituoton avustuksina ilmailutoiminnan tukemiseen. Säätiö voi myös jakaa apurahoja tai tunnustuspalkintoja henkilöille, jotka ovat ansioituneet urheilu- ja harrasteilmailun keskeisillä aloilla.

 

Sääntöjen kolmannessa pykälässä mainitaan, että säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Säätiön sisällä omakatteisena rahastona toimiva Ilmaurheilurahasto on tuloverolain 116 b pykälän tarkoittama valmennusrahasto, jonka toiminnan ja käytön on hyväksynyt Valtiovarainministeriö.