Suomen Ilmailuliitto ry (SIL) on urheilu- ja harrasteilmailun valtakunnallinen keskusjärjestö Suomessa. Liitto on perustettu vuonna 1919.  Ilmailuliiton toimintaa ohjaa vuonna 2021 päivitetty strategia

Ilmailuliiton toimintalajeja ovat moottorilento, purjelento, experimental-lentotoiminta, ultralento, riippuliito, varjoliito, kuumailmapallolentäminen, laskuvarjourheilu, drone ja lennokkitoiminta.

Jäsenkerhoja on yli 226 ja henkilöjäseniä noin 7300. Kerhot ovat jakaantuneet melko tasaisesti ympäri maata Hangosta Ivaloon ja Vaasasta Joensuuhun. Ilmailuliitto tarjoaa jäsenilleen useita konkreettisia jäsenetuja.

Ilmailuliiton toiminnasta vastaavat luottamushenkilöistä koostuvat toimielimet: hallituslajitoimikunnat ja liiton työryhmät, sekä liiton toimisto. Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävät liiton varsinaiset jäsenet liiton sääntömääräisissä kokouksissa.

 

ILMAILU-lehteä Ilmailuliitto on julkaissut vuodesta 1937 alkaen. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Jäsenet saavat lehden jäsenetuna. ILMAILU-lehden irtonumeroita on saatavana hyvin varustetuista Lehtipisteistä. Lehti on myös tilattavissa liiton toimistosta.

 

Ilmailuliitto on kansainvälisen ilmailuliiton FAI:n (Fédération Aéronautique Internationale) jäsenjärjestö Suomessa. Näin ollen Ilmailuliitto muun muassa myöntää urheiluilmailun kansainväliset kilpailulisenssit, tarkkailee ja rekisteröi ennätyksiä ja lähettää joukkueita kansainvälisiin kilpailuihin. SIL on Suomen Olympiakomitea ry:n jäsen. Ilmailuliitto noudattaa Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:in periaatteita.

 

Ilmailuliittoon kuuluvat

Ilmailuliiton omistama Suomen Urheiluilmailuopisto  järjestää teoriakursseja, lentokoulutusta, opettajakoulutusta sekä tekniikan kursseja.  Peruskoulutuksen teoriakurssien ja lentokoulutuksen lisäksi opisto tarjoaa myös taitolentokoulutusta ja muita erikoisempia lentokursseja. Koulutusta on Suomessa useilla paikkakunnilla yhteistyössä paikallisten lentokerhojen kanssa.

 

 

Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö on yleishyödyllinen vuonna 1999 perustettu säätiö. Säätiön tarkoituksena on ilmailun edistäminen kaikilla harrastealoilla ottaen erityisesti huomioon nuorison ilmailukasvatuksen ja -koulutuksen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla varojensa osittaisen vuosituoton avustuksina ilmailutoiminnan tukemiseen. Säätiö voi myös jakaa apurahoja tai tunnustuspalkintoja henkilöille, jotka ovat ansioituneet urheilu- ja harrasteilmailun keskeisillä aloilla.

 

Suomen Ilmailunäytös Oy on Suomen Ilmailuliitto ry:n kokonaan omistama yritys, jonka päätoimialana ovat lentonäytösten käytännön järjestelyt ja yleisilmailun vakuutusasioiden edistäminen Ilmailuliiton jäsenten ja jäsenyhdistysten tarpeiden kannalta.

 

 

 

 

Lisätietoa

Suomen Ilmailuliiton säännöt

Äänestys- ja vaalijärjestys – 20.3.2021

Strategia SIL 2021

 

Ilmailuliiton toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla avustuksella.