Ilmailuliiton turvallisuustoimikunta kerää kaikkien liiton harrasteilmailulajien  turvallisuustiedot, analysoi niitä ja tiedottaa turvallisuuteen liittyvistä asioista.  Toimikunta hyödyntää Ilmailuliiton ja Traficomin välistä analyysiyhteistyötä, Ilmailuliiton ja Fintraffic ANS:in välillä solmittua yhteistyötä harrasteilmailua koskevasta turvallisuustiedosta, Ilmailuliiton jo toimivaa turvallisuustyötä sekä Ilmailuliiton kerhoille tuottamaa turvallisuuden hallintajärjestelmää Kerho SMS:ää.

 

Turvallisuustoimikunta on kehittänyt  Ilmailun poikkeama- ja havaintoilmoitusjärjestelmän  SILPI:in. Ilmoitusjärjestelmän avulla liiton jäsenkerhot ja yksittäiset jäsenet voivat ilmoittaa kaikkien harrastelajien puitteissa tapahtuneista poikkeamista. Ilmoitusjärjestelmän avulla kerhojen vastuuhenkilöt saavat välittömästi tietoonsa kaikenlaiset poikkeamat, jolloin tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä viiveettä. Turvallisuustoimikunta kerää tietoa tapahtumista ja seuraa tapahtumien määrää valtakunnallisesti. Näin liitto pystyy tiedottamaan turvallisuuteen liittyvistä asioista tehokkaammin.

 

Lisätietoa:

Turvallisuustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Halonen, halonenha(at)gmail.com