Ilmailuliiton turvallisuustoimikunta kerää kaikkien liiton harrasteilmailulajien  turvallisuustiedot, analysoi niitä ja tiedottaa turvallisuuteen liittyvistä asioista.  Toimikunta hyödyntää Ilmailuliiton ja Traficomin välistä analyysiyhteistyötä, Ilmailuliiton ja ANS Finland Oy:n välillä solmittua yhteistyötä harrasteilmailua koskevasta turvallisuustiedosta, Ilmailuliiton jo toimivaa turvallisuustyötä sekä Ilmailuliiton kerhoille tuottamaa turvallisuuden hallintajärjestelmää Kerho SMS:ää.

 

Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö tukee vuonna 2020 harrasteilmailun turvallisuuden edistämistyötä 16 000 eurolla. Tuki myönnettiin Kerho SMS -projektille, jossa kehitetään harrasteilmailun turvallisuudenhallinta- ja ilmoitusjärjestelmää. Hankkeesta vastaa Suomen Ilmailuliiton turvallisuustoimikunta. Hankkeessa kehitetään avoimeen lähdekoodiin perustuvaa turvallisuusilmoitusjärjestelmää, jonka tarkoituksena on havaita toiminnassa tapahtuvia, mahdollisesti turvallisuusriskejä aiheuttavia poikkeamia. Kaikkien harrasteilmailulajien jäsenkerhot ja yksittäiset harrastajat voivat raportoida järjestelmässä oman toimintansa poikkeamia. Ilmailuliitto analysoi turvallisuustietoa itse ja voi jo saman lentokauden aikana puuttua mahdollisesti toistuviin poikkeamiin. Lajitoimikuntien ja jäsenten tiedonsaanti muuttuu lähes reaaliaikaiseksi.

 

Lisätietoa:

Turvallisuustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Halonen, halonenha(at)gmail.com