Vakuutusturvaa kerhoille

Olympiakomitean vakuutus Tuplaturva sisältää liikunnan toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen Ilmailuliiton jäsenyhdistyksille.

Tapaturmavakuutus korvaa kerhon toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Vakuutusmäärä on 8 500 euroa, omavastuu on 100 euroa.

Toiminnanvastuuvakuutus kerhon kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Enimmäismäärä on 1 milj. euroa, omavastuu on 600 euroa.

Tuplaturva-vakuutus (tietoa vakuutuksesta Olympiakomitean sivuilla)

Tuplaturva-vakuutus, poimintoja kattavuudesta

 

KAUSI 2023

Vakuutusnumerot
Vapaaehtoisten tapaturmavakuutus: 16-550-119-2
Vastuuvakuutus: 16-549-997-7

Vapaaehtoistyön tapaturman sattuessa ota yhteys Pohjola Terveysmestari –palveluun. Tavoitat terveysmestarit puhelimitse 0100 5225 tai Pohjola Sairaala -sovelluksen kautta

Vastuuvahingon sattuessa täytä vastuuvahinkoilmoitus. Laita lomakkeen kohtaan ”vakuutustunnus” vastuuvakuutusnumero: 16-549-997-7

Palauta lomake ja vahinkoon liittyvän materiaali osoitteeseen: yritys.vastuuvahingot@pohjola.fi

Voit myös kysyä Tuplaturvasta lisää joko liiton toimistosta tai Olympiakomitean Help Deskistä.

 

Tuplaturvavakuutukseen lisätty Ilmailuliiton lisäerityisehto

 

Vakuutusnumero: 16-549-997-7
Vakuutuksenottaja: Olympiakomitea

Vakuutettuina ovat Suomen Ilmailuliitto ry, Suomen Ilmailuliitto ry:n varsinaiset jäsenet (jäsenkerhot) sekä yksittäiset Suomen Ilmailuliiton henkilöjäsenet (joiden jäsenvelvoitteet ovat asianmukaisesti hoidettu).

 

Korvattavat vahingot 

  1. Vakuutus kattaa vastuun harrastus- ja kilpailutoiminnassa, lentokoulutuksessa sekä pienkoneiden katsastus- sekä muussa ilmailun tarkastustoiminnassa.
    Katsastus- ja tarkastustoiminnan osalta vakuutukseen sisältyy käsiteltävän ja huolehdittavan omaisuuden laajennusehto (VA 04/330). Tältä osin korvauksen enimmäismäärä on 50 000 euroa.
  2. Tämä vakuutus on toissijainen henkilöjäsenen omaan vakuutusturvaan. Vakuutus kuitenkin kattaa vakuutetun henkilöjäsenen henkilökohtaisen vastuun silloin kun korvausvastuu perustuu laskuvarjo-, varjoliito-, riippuliito-, tuulitunnelilentäminen-, kauko-ohjattava ilma-alus (drone) ja lennokkiharrastustoiminnassa aiheutettuun vahinkoon, eikä korvausta ole mahdollista saada henkilöjäsenen omasta vakuutuksesta.

Tuplaturva Ilmailun lisäerityisehto