Vakuutusturvaa kerhoille

Olympiakomitean vakuutus Tuplaturva sisältää liikunnan toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen Ilmailuliiton jäsenyhdistyksille.

Tapaturmavakuutus korvaa kerhon toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Omavastuu on 100 euroa.

Toiminnanvastuuvakuutus kerhon kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Omavastuu on 600 euroa.

Tuplaturva-vakuutus (tietoa vakuutuksesta Olympiakomitean sivuilla)

 

Tuplaturvavakuutukseen lisätty Ilmailuliiton lisäerityisehto

 

Vakuutusnumero: 16-549-997-7
Vakuutuksenottaja: Olympiakomitea

Vakuutettuina ovat Suomen Ilmailuliitto ry, Suomen Ilmailuliitto ry:n varsinaiset jäsenet (jäsenkerhot) sekä yksittäiset Suomen Ilmailuliiton henkilöjäsenet (joiden jäsenvelvoitteet ovat asianmukaisesti hoidettu).

 

Korvattavat vahingot 

  1. Vakuutus kattaa vastuun harrastus- ja kilpailutoiminnassa, lentokoulutuksessa sekä pienkoneiden katsastus- sekä muussa ilmailun tarkastustoiminnassa.
    Katsastus- ja tarkastustoiminnan osalta vakuutukseen sisältyy käsiteltävän ja huolehdittavan omaisuuden laajennusehto (VA 04/330). Tältä osin korvauksen enimmäismäärä on 50 000 euroa.
  2. Tämä vakuutus on toissijainen henkilöjäsenen omaan vakuutusturvaan. Vakuutus kuitenkin kattaa vakuutetun henkilöjäsenen henkilökohtaisen vastuun silloin kun korvausvastuu perustuu laskuvarjo-, varjoliito-, riippuliito-, tuulitunnelilentäminen-, kauko-ohjattava ilma-alus (drone) ja lennokkiharrastustoiminnassa aiheutettuun vahinkoon, eikä korvausta ole mahdollista saada henkilöjäsenen omasta vakuutuksesta.

Tuplaturva Ilmailun lisäerityisehto