Tukisäätiön hallitus on 2.2.2022 päättänyt, että sellaiset aikaisempien vuosien hankkeet, jotka ovat koronapandemian takia siirtyneet tai keskeytyneet, voidaan saattaa loppuun. Säätiön ei myönnä samoille hakijoille uutta tukea, kunnes aikaisemmat hankkeet on raportoitu päättyneiksi.

Käytännössä päätös tarkoittaa, että vuosina 2020 ja 2021 myönnetyt hankkeet, joita ei vielä ole raportoitu säätiölle päättyneiksi, voidaan toteuttaa säätiölle esitettyjen hankesuunnitelmien mukaisesti loppuun vielä vuoden 2022 aikana. Lisäksi edellytetään, että syy hankkeen keskeytymiselle tai viivästymiselle on ollut koronapandemia.

Mikäli vuonna 2020 tai 2021 aloitettua hanketta ei ole voitu toteuttaa ja se on jo raportoitu säätiölle päättyneeksi ja hankkeelle myönnetty avustus on palautettu, ei päätös aiheuta mitään toimenpiteitä tällaisille aikaisemmille avustuksen saajille. Jo palautettuja avustuksia ei ”uudelleen myönnetä”.

Kaikki tätä päätöstä koskevat avoimet hankkeet on raportoitava säätiölle heti, kun hanke on päättynyt ja viimeistään 31.1.2023 mennessä.