Tutustu alla olevaan materiaaliin ja täytä pyydetyt tiedot huolella. Mikäli toimitte joukkueena, katsokaa myös erilliset joukkueita koskevat ohjeet.

 

Ilmailuliiton tukisäätiön säännöt (pdf)

ILMAURHEILURAHASTO SÄÄNNÖT (pdf)

Menettelytapaohje (pdf)  Tutustu huolellisesti!


Rahaston käytön aloittaminen

Tulosta, allekirjoita ja toimita Ilmaurheilurahastoon ennen rahaston käytön aloittamista:

Ilmaurheilurahastosopimus (pdf)

Henkilötietolomake Ilmaurheilurahasto (word)

Henkilötietolomake Ilmaurheilurahasto (pdf)

 

Ilmaurheilurahastosopimuksen ja henkilötietolomakkeen voit palauttaa sähköpostin liitteenä, postitse tai toimittamalla ne Ilmailuliiton toimistolle.

 

Kun löydät yhteistyötahon (”sponsori”)

Yhteistyösopimus (ns. kolmikantainen sponsorisopimus):

Yhteistyösopimus (word)

Yhteistyösopimus (pdf)

 

Laskutuspohjat

kululaskulomake (word)

kululaskulomake (pdf)

IU-rahaston matkalaskupohja 2020(Excel)

IU-rahaston matkalaskupohja 2020(pdf)

Selvitys ulkomaantulosta

selvitys ulkomaantulosta (word)

selvitys ulkomaantulosta (pdf)

 

Ilmoitus urheilu-uran päättymisestä

Urheilijan velvollisuus on ilmoittaa Ilmaurheilurahastolle, kun urheilu-ura päättyy. Ilmoituksen voit tehdä alla olevaa lomaketta käyttäen.

Ilmoitus urheilijauran päättymisestä (word)

Ilmoitus urheilijauran päättymisestä (pdf)