ILMAURHEILURAHASTON SÄÄNNÖT

 

Suomen Ilmailuliitto ry on marraskuun 30. päivänä 1991 perustanut Ilmaurheilurahaston, joka on joulukuussa 1999 siirretty Suomen Ilmailuliiton tukisäätiön hallintaan (tuloverolain 116 §:n tarkoittamana valmennusrahastona).

Rahastolle on tukisäätiön kokouksessa 31.5.2000 hyväksytty noudatettavaksi seuraavat säännöt:

1.

Rahaston nimi on Ilmaurheilurahasto, joka toimii Suomen Ilmailuliiton Tukisäätiön omakatteisena rahastona.

2.

Rahaston tarkoituksena on ottaa vastaan ja säilyttää varoja, jotka liitolle maksetaan:

–        erikseen nimettyjen joukkueiden tai urheilijoiden nimen, kuvan, äänen tai urheilusuorituksen käyttämisestä mainonnassa tai liiton tekemässä rahallisessa tai välineellisessä avustussopimuksessa tai

–        joukkueiden tai yksityisten urheilijoiden välittömästä toiminnasta tai mukanaolosta erilaisissa tapahtumissa tai osallistumisesta kilpailutoimintaan.

3.

Kertyvät rahavarat maksetaan edellä 2 pykälässä mainituille joukkueille ja yksittäisille urheilijoille liiton kanssa tehdyn erillisen rahastosopimuksen sekä Suomen Liikunta- ja Urheilu ry:n ohjeiden mukaisesti.

4.

Rahaston asioiden ja varojen hoitoa seuraamaan Ilmailuliiton Tukisäätiön hallitus valitsee vuosittain seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi vaitiolovelvollista valvojaa, joista ainakin toisen tulee olla Suomen Ilmailuliiton nimeämä.

5.

Valvojat ovat velvollisia tarkastamaan, että rahastolle saadut varat ovat tallessa, turvallisesti sijoitetut sekä tarvittaessa maksettavissa joukkueille ja urheilijoille ohjeiden mukaisten maksusuoritus-perusteiden ilmaantuessa.

Valvojat ovat oikeutettuja saamaan työssään nähtäväkseen kaikki rahaston asiakirjat, urheilijasopimukset sekä tili- ja talousselvitykset joukkue- tai urheilijakohtaisten rahasto-osuuksien muodostumisesta.

Valvojat antavat vuosittain havainnoistaan kertomuksen Ilmailuliiton Tukisäätiön sekä Ilmailuliiton hallitukselle sekä 2 pykälän mukaisesti nimetyille joukkueille ja urheilijoille.

6.

Rahaston hallinnollisia ja taloudellisia asioita hoitaa liiton toiminnanjohtaja.

Rahaston tilintarkastajina toimivat Ilmailuliiton Tukisäätiön tilintarkastajat.

7.

Rahaston urheilijakohtainen loppusumma voidaan maksaa ilman tositteita urheilijalle itselleen, tai hänen edunsaajalleen tai nimeämälle edustajalle milloin tahansa.

Näissä tapauksissa noudatetaan verottajan ja SLU:n antamia ohjeita valmennusrahastosta.

8.

Mikäli joukkueen tai urheilijan tili, summaltaan enintään tuhat (1000) markkaa on käyttämättä kaksi (2) vuotta, kahden (2) vähintään kuukauden välein lähetetyn ilmoituksen jälkeen, voidaan varat siirtää Ilmailuliiton Tukisäätiön hallituksen päätöksellä Tukisäätiön hallintaan.

9.

Ilmaurheilurahastoa vastuullisesti hoitavilla henkilöillä ei ole oikeutta ilman joukkueen tai urheilijan suostumusta luovuttaa edellä mainittuja koskevia tietoja muiden käyttöön.

10.

Rahaston sääntöjä voidaan muuttaa vain Ilmailuliiton Tukisäätiön hallituksen päätösvaltaisessa kokouksessa tehdyllä päätöksellä valvojia kuultua.

11.

Mikäli rahasto lopettaa toimintansa varat jaetaan urheilijoille (7 pykälässä) esitetyllä tavalla tai jos se ei ole mahdollista Suomen Ilmailuliiton Tukisäätiölle.

 

Hyväksytty Valtiovarainministeriössä 25.8.2000