Ilmaurheilurahasto

Ilmaurheilurahasto on Suomen Ilmailuliiton tukisäätiön omakatteinen rahasto, jonka valtiovarainministeriö on hyväksynyt valtakunnalliseksi valmennusrahastoksi 25.8.2000. Ilmaurheilurahastoon urheilija liittyy tekemällä rahaston kanssa Ilmaurheilusopimuksen.

 

Käytännön ohjeita

Ilmaurheilurahaston käytännön asioita hoitaa Ilmailuliiton toiminnanjohtaja Timo Latikka, etunimi.sukunimi@ilmailuliitto.fi, puh. 040 579 1817.

Rahaston pankkiyhteys on:

Danske Bank FI18 8000 1370 7397 41

 

Kun haluat liittyä rahastoon

Tulosta  rahastosopimus, allekirjoita se ja lähetä henkilötietolomakkeen kanssa Ilmaurheilurahastolle joko sähköpostin skannattuna liitteenä tai postitse. Saat paluupostissa rahaston puolesta allekirjoitetun kappaleen Ilmaurheilurahastosopimuksesta. Jokaisen rahaston käyttäjän on tehtävä Ilmaurheilurahastosopimus, jolla sovitaan rahaston ja urheilijan välisistä pelisäännöistä.

 

Rahaston perimät maksut

Rahaston hoidosta koituvien kulujen peittämiseksi rahasto perii jokaisesta urheilijakohtaisesta tilitapahtumasta viiden euron käsittelymaksun. Maksu otetaan suoraan urheilijan tililtä. Rahasto ei peri vuosi- tai liittymismaksuja.

 

Kun löydät sponsorin

Rahastoitavina urheilutuloina pidetään tuloverolain 116 a §:n mukaan mm. mainossopimuksista tai muista yhteistyösopimuksista saatuja tuloja, jos sopijapuolina ovat urheilija, lajiliitto ja yhteistyötaho yhdessä. Kun siis löydät sponsorin, on toiminnasta tehtävä tällainen ns. kolmikantasopimus, joita kutsumme Yhteistyösopimuksiksi. Sopimusmallin löydät ”lomakkeet” valikosta. Oikein tehty yhteistyösopimus on ehdoton edellytys sponsoritulon rahastoimiseksi.

 

Kun sinulle tulee kuluja

Tee rahastolle kululasku/matkalasku, johon liität alkuperäiset tositteet. Tuloverolain mukaan valmennusrahastoon maksettua urheilutuloa voidaan käyttää urheilemisesta ja valmentautumisesta aiheutuvien tositteisiin perustuvien menojen kattamiseen.

 

Tarkennuksia kululaskuihin

Matkalaskussa pitää näkyä päivämäärät, kellonajat, matkareitti, matkan tarkoitus ja kilometrimäärät.

Luotto- ja pankkikorttimaksukuitin liitteenä täytyy olla ostoksesta saatu alkuperäinen kuitti (kopio ei kelpaa), josta käy ilmi mitä on ostettu.

Nettipankista tai pankista saatu pelkkä maksutosite ei yksinään riitä, vaan liitteenä pitää olla esim. lasku tai joku muu tosite, josta käy ilmi, että kyseessä on urheilemisesta tai valmentautumisesta aiheutuva kulu.

 

Päivärahat ja kilometrikorvaukset

Päivärahat ja kilometrikorvaukset löytyvät verohallinnon sivuilta: www.vero.fi.

 

Maksuaikataulu

Maksut maksetaan pääsääntöisesti noin kahden viikon sisällä laskun saapumisesta rahastolle.

 

Esimerkkejä hyväksyttävistä kuluista

Selkeät urheilusta tai harjoittelusta aiheutuvat kulut: harjoituskaudella tai kilpailuissa lentomaksut, hinausmaksut, hyppymaksut, kilpailujen ja leirien osallistumismaksut.

Matkakulut kilpailuihin tai harjoitusleireille joko julkisilla kulkuneuvoilla tositteita vastaan tai omalla autolla matkalaskulla laskutettavien hyväksyttävien kilometrikorvauksien mukaan. Huom! Normaaliharrastamisesta aiheutuvat matkat ”kotikerhossa”, vaikka olisi harjoitusohjelman mukaista toimintaa, eivät ole korvattavia.

Harjoitusleirien ja kilpailujen majoituskustannukset.

 

Kun urheilu-ura päättyy

Kun urheilu-ura päättyy, urheilijan Ilmaurheilurahastossa jäljellä olevat varat maksetaan urheilijalle ansiotulona. Urheilijan tulee toimittaa tätä varten rahastolle verokortti.

Urheilu-ura päättyy, jos urheilijalle on valmennusrahastoon maksettu kahtena peräkkäisenä vuotena urheilutuloa vähemmän kuin 800 euroa vuodessa. Tällöin urheilijan jäljellä olevat varat maksetaan näitä vuosia seuraavan vuoden ansiotulona.

Urheilija voi milloin tahansa, myös ennen em. 2 x 800 euroa/vuosi -säännön täyttymistä, ilmoittaa urheilu-uran päättymisestä. Tällöin urheilijan jäljellä olevat varat maksetaan ansiotulona.

 

Aktiivista käyttöä!

Toivomme Ilmaurheilurahaston aktiivista käyttöä. Ota rahasto käyttöösi ja hyödynnä urheilutulon jaksottamisesta sinulle kuuluva etu täysimääräisenä. Tutustu rahaston käytöstä annettaviin sääntöihin ja ohjeisiin, ja kysy tarvittaessa neuvoa.

Antoisaa urheilu-uraa!