lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Avustusten myöntämisperusteet

Suomen Ilmailuliiton tukisäätiön tukea saavien kohteiden ohjeellinen määrittely

On muistettava minkälainen on SIL:n kohta 100-vuotisen historian monipuolinen
kehitys ollut ja sitä edistämään tämä säätiö on perustettu.

 • Voidaan jakaa suomalaisille henkilöille ja yhteisöille.
 • Henkilöt voivat olla itse ilmailu-urheilijoita tai ilmailualaa toimillaan, teoillaan tai julkaisutoiminnallaan edistäviä. Eri urheilualojen, erikoisesti kasvatus- ja opettajakurssien parhaimmistoa.
 • Ilmailukirjallisuuden julkaisu: koulutus, kasvatus, tekniikka, psykologia, tulevaisuuden innovaatiot ja visiot.
 • Opiskelumatkat, kurssiosallistuminen muissa maissa, FAI, lähialueet. Ilmailulääketiede.

Yhteisöt

 • Ilmailua koskevan materiaalin tuotto ja julkaisu.
 • Yli oman kerhotoiminnan ulottuvien kurssien järjestäminen.
  Eri harrastusalojen seminaarit ja kurssit sekä kilpailut.
 • Ympäristön suojelu ilmailutoiminnan näkökulmasta.
 • Lainojen antaminen tai takaaminen kerhon kokoon nähden ylivoimaisissa projekteissa.
 • Historiallisten konetyyppien konservointi ja jälleenrakentaminen.
 • Yhdistysten juhlakirjojen 50-, 60-, 70-, 80-vuotisjulkaisujen (jne.) tukeminen.
 • Kansainvälisten ilmailuseminaarien tukeminen.
 • Suomen lähialueyhteistyön kehittämiseen suunnatut ilmailuprojektit.

Erikoisesti yhteisöjen kohdalla tulee kiinnittää huomiota siihen, onko myös muut tukimuodot huomioitu, EU, kunnat, valtio, ja että anojan oma osuus tai muualta saatava osuus on asiallisesti hyödynnetty tai pyritty hyödyntämään.

Olisi positiivisesti aktivoivaa, jos tukisäätiön avustus ei olisi yli 50 % kohteen suunnitellusta budjetista tai sen kustannuksista (yleisperiaatteena).

Jokaisesta tuetusta projektista tulee laatia kirjallinen raportti yhden kuukauden kuluessa projektin toteutumisesta. Rahoitus voidaan myös aikatauluttaa tämä huomioiden.

Säätiön hallitus voi pyytää lausuntoja eri erikoisalojen asiantuntijoilta.

Tukisäätiön tukea voi anoa myös projektin toteutuksen jälkeen.

Ilmailulla ymmärretään tässä urheiluilmailua ensisijaisesti. Poikkeustapauksissa kaupallinen siviili-ilmailu ja maanpuolustukseen liittyvä ilmailu voivat tulla kysymykseen.

Hyväksytty Säätiön hallituksen kokouksessa 11.12.2000