Säätiön hallituksen linjaus avustusten myöntämisestä

 

Suomen Ilmailuliiton tukisäätiön tukea saavien kohteiden ohjeellinen määrittely.

Säätiön tarkoituksena on ilmailun edistäminen kaikilla harrastealoilla ottaen erityisesti huomioon nuorison ilmailukasvatuksen ja -koulutuksen tukeminen.

·        Voidaan jakaa henkilöille ja yhteisöille.

·        Henkilöt voivat olla itse ilmailu-urheilijoita tai ilmailualaa toimillaan, teoillaan tai julkaisutoiminnallaan edistäviä.

·        Ilmailukirjallisuuden julkaisu mm. seuraavilla aihealueilla: koulutus, kasvatus, tekniikka, psykologia, tulevaisuuden innovaatiot ja visiot.

·        Opiskelumatkat, kurssiosallistuminen muissa maissa, FAI, lähialueet. Ilmailulääketiede.

 

Yhteisöt

·        Ilmailua koskevan materiaalin tuottaminen ja julkaisu.

·        Yli oman kerhotoiminnan ulottuvien kurssien järjestäminen.

·        Eri harrastusalojen seminaarit ja kurssit sekä kilpailut.

·        Ympäristön suojelu ilmailutoiminnan näkökulmasta.

·        Historiallisten konetyyppien konservointi ja jälleenrakentaminen.

·        Yhdistysten juhlajulkaisujen (jne.) tukeminen (esim. 50-, 70-, 100-vuotisjuhlakirjat).

·        Kansainvälisten ilmailuseminaarien tukeminen.

 

Erityisesti yhteisöjen kohdalla kiinnitetään huomiota siihen, onko hakija huomioinut muut mahdolliset tukimuodot: EU, kunnat, valtio, muut avustusten myöntäjät.

Säätiön hallitus priorisoi hankkeita, joissa avustuksella katettava osa hankkeen kustannuksista on alle 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Avustuksen saajan tulee antaa raportti avustuksen käytöstä viimeistään avustusvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Säätiön hallitus voi pyytää lausuntoja eri erikoisalojen asiantuntijoilta.

Säätiön tukee ensisijaisesti harraste- ja urheiluilmailun hankkeita. Poikkeustapauksissa kaupallinen siviili-ilmailu ja maanpuolustukseen liittyvä ilmailu voivat tulla kysymykseen.

 

Hyväksytty Säätiön hallituksen kokouksessa 19.12.2019