Materiaalit

Ohjeita

Tapahtumien materiaaleja

Part-66L kelpoisuuksien voimassaolo (Jani Kosonen/Traficom; Pakkasparlamentti 2.4.2022)
Turvallisuuden hallinnan teoriaa ja käytäntöä (Tapio Kimanen; Turvallisuusvastaavien koulutus 19.2.2022)
SMS purjelentokerhossa (Nuutti Kankare; Turvallisuusvastaavien koulutus 19.2.2022)
PT turvallisuuskoulutus 2022-02-19 (Kimmo Nortaja; Turvallisuusvastaavien koulutus 19.2.2022)

 

European Gliding Unionin (EGU) tiedotteita

EGU Newsletter 2-2019
EGU Newsletter 3-2019
EGU Newsletter 1-2020
EGU Newsletter 2-2020
EGU Newsletter 1-2021
EGU Newsletter 2-2021
EGU Newsletter 1-2022

Tästä linkistä pääset suoraan EGU:n sivulle.

Koulutusorganisaatioille

Näin rakennan DTOn ja ylläpidän sitä v 1.0 (3.3.2020)

Purjelennon päivitetyt Part-SFCL koulutusohjelmat

Purjelentotoimikunta on päivittänyt viime joulukuussa Traficomille lähetetyt purjelennon teoria- ja lentokoulutusohjelmat viranomaisen niihin antamien saatujen kommenttien perusteella ja julkaisee nyt koulutusohjelmien lopulliset, Traficomin tarkastamat versiot tunnisteella ”Muutos 1”:

2020-12-20 Purjelentäjän lupakirjan (SPL) teoriakoulutusohjelma, Muutos 1, toimitettu Traficomille 29.03.2021
2020-12-20 Purjelentäjän lupakirjan (SPL) lentokoulutusohjelma, Muutos 1, toimitettu Traficomille 22.03.2021
2020-12-20 Purjelentäjän lupakirjan TMG-oikeuden lentokoulutusohjelma, Muutos 1, toimitettu Traficomille 29.03.2021
2020-12-20 Purjelentäjän pilvilento-oikeuden koulutusohjelma, Muutos 1, toimitettu Traficomille 29.03.2021

Nämä ohjelmat ovat Traficomin tarkastamat ja täyttävät asetuksen (EU) N:o 1178/2011 osan Part-DTO sekä asetuksen 2020/358/EU Liitteen III – Osa Part-SFCL vaatimukset ja koulutusorganisaatiot voivat ottaa ne käyttöön ja viitata niihin diaarinumerolla TRAFICOM/6686/05.00.05.10/2021.

Nämä koulutusohjelmien ”Muutos 1” versiot korvaavat aiemmat, joulukuussa 2020 julkaistut ensimmäiset versiot, jotka on nyt poistettu saatavilta. Koulutusorganisaatioiden jotka ovat DTO-ilmoituksensa jo tehneet ja viitanneet ilmoituksessaan SIL koulutusohjelmiin, ts. niiden aikaisempaan versioon, on nyt siirryttävä käyttämään näitä lopullisia versioita. Jo aloitetun koulutuksen osalta on huolehdittava, että se saatetaan loppuun täyttäen päivitetyn ”Muutos 1” version esittämien vaatimusten mukaisena.

(vertailun vuoksi: vanha kansallinen 2012-05-15 SIL-GPL-KOULUTUSOHJELMA)

Purjelentotoimikunta on päivittänyt viime huhtikuussa Traficomille tarkastettavaksi lähetetyn TMG-moottoripurjelentäjän SPL-lupakirjan lentokoulutusohjelman ja julkaisee siitä lopullisen, Traficomin tarkastaman version tunnisteella ”Muutos 1”:

2021-04-08 SIL TMG-moottoripurjelentäjän SPL-lupakirjan lentokoulutusohjelma, Muutos 1, toimitettu Traficomille 4.6.2021

Ohjelma on Traficomin tarkastama ja täyttää asetusten (EU) 358/2020 osan Part-SFCL ja (EU) 1178/2011 osan Part-DTO vaatimukset. Koulutusorganisaatiot voivat ottaa sen käyttöön ja viitata siihen diaarinumerolla TRAFICOM/215688/ 05.00.05.10/2021 .

Tämä lentokoulutusohjelman ”Muutos 1” versio korvaa sen aiemman, huhtikuussa 2021 julkaistun ensimmäisen version joka on nyt poistettu saatavilta. Koulutusorganisaatioiden jotka ovat DTO-ilmoituksensa jo tehneet ja viitanneet ilmoituksessaan ohjelman ensimmäiseen versioon, on nyt siirryttävä käyttämään tätä lopullista versiota. Tarkastuksessa ohjelman sisältöä ei ole lisätty, mutta harjoitusten esitysjärjestystä ohjelman sivuilla 7-8 on muutettu ja Liite A päivitetty vastaavasti.

(tulossa: TMG-moottoripurjelentäjän ”purjelentokoneoikeuden” koulutusohjelma)

 

Lentopaikat

Lentopaikat

Termiikkiennuste

Termiikkiennuste

Ilmailukartta

Aviamaps

Jäsenkerhot

Suomen Ilmailuliitolla on ympäri maata yli 200 jäsenkerhoa, joissa ilmailua harrastetaan.

ETSI JÄSENKERHOJA