Moottorilentäjäksi?

Moottorilentoon on nykyisin käytännössä kaksi mahdollista reittä. Valittavana on joko LAPL(A) tai PPL(A), suomeksi siis keveiden ilma-alusten lupakirja tai perinteinen yksityislentäjän lupakirja.

 

LAPL(A) on uusi eurooppalainen kevyempi lupakirjaluokka, joka oikeuttaa lentämään käytännössä samoilla lentokoneilla kuin PPL-lupakirja, eli alle 2000 kilon painoisia yksimoottorisia lentokoneita. Käytännössä tämä tarkoittaa lähes kaikkia Suomessa lentäviä yleisilmailukoneita. LAPL ja PPL lupakirjaan voi liittää kurssit käytyään myös muun muassa yö-, taitolento-, tai vesilentokelpuutuksen kurssit käytyään.

 

LAPL ja PPL koulutusvaatimukset ovat teoriakurssin osalta samat, mutta LAPL lentokoulutusvaatimus on noin 2/3 osaa yksityislentäjän lupakirjasta. Tämä vaikuttaa jonkin verran lupakirjan lopulliseen hintaan.

 

LAPL-lupakirjaa varten on mahdollista saada myös huomattavaa hyvitystä aiemmasta kokemuksesta, kuten purjelento- tai ultrakevytlupakirjasta.

 

Yksityislentäjän lupakirja PPL on ICAO-normien nojalla myönnetty lupakirja, joka on käytännössä voimassa joka puolella maailmaa ja antaa haltijalleen laajemmat oikeudet kuin LAPL-lupakirja. PPL-lupakirjalla on mahdollista lentää esimerkiksi palovalvontalentoja tai laskuvarjohyppylentoja, jotka eivät ole mahdollisia LAPL-lupakirjalla.

 

Karrikoidusti voisi sanoa, että LAPL lupakirja on sellaisen henkilön valinta, joka haluaa lentää huvikseen. PPL lupakirjaa voi pitää jo ensimmäisenä askeleena ilmailun ammattiin. LAPL lupakirjan muunto PPL lupakirjaksi on melko helppoa, joten jos valinta näiden kahden välillä tuntuu vaikealta, voi huoletta aloittaa LAPL lupakirjalla ja siirtyä myöhemmin PPL lupakirjaan.

 

Lupakirjan suorittamisen jälkeen lentäjä voi kehittää itseään erilaisilla kelpuutuksilla. Esimerkiksi yölentokelpuutus, vesilentokelpuutus ja mittarilentokelpuutus tarjoavat haasteita pitkälle tulevaisuuteen itsensä kehittämisessä.

 

Harrastuksen alussa kannattaa ensin hankkia  medikaali, eli lääketieteellinen kelpoisuustodistus. Vaikka koulutuksen voi aloittaa ilman medikaaliakin, on tämä kuitenkin vaatimus ennen ensimmäisiä yksinlentoja. PPL-lupakirjaa varten asetetut lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset vaativat vähintään luokan 2 medikaalia. LAPL-lupakirjaa varten vastaavat vaatimukset ovat luokka LAPL. Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset täyttävät käytännössä perusterve henkilö, jolla ei ole perussairauksia. Lisätietoja saa ilmailulääkäreiltä ja lääkäriasemilta, jotka suorittavat lääketieteellisiä kelpoisuusvaatimustarkastuksia.

 

PPL- tai LAPL-kurssin voi käytännössä aloittaa 15-vuotiaana, mutta on syytä huomata, että ennen ensimmäistä yksinlentoa henkilön on oltava vähintään 16-vuotias. Lupakirjankin voi saada aikaisintaan 17 vuotta täyttänyt. Alaikäisiltä vaaditaan holhoojan suostumus kurssin suorittamiselle.

 

Yksityislentäjän lupakirjakurssin teoriakoulutus tarjoaa opiskelijalle tietopuolisen valmiuden toimia turvallisesti lentokoneen päällikkönä. Kurssin tavoitteena on antaa kattava yleiskuva ilmailusta, sen toimintatavoista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kurssi koostuu yhdeksästä aiheesta, käsittäen 100 teoriatuntia

 

PPL ja LAPL -teoriakurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

  • Ilmailun säädökset
  • Ilma-aluksen yleistuntemus
  • Suoritusarvot ja lennonsuunnittelu
  • Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset
  • Sääoppi
  • Lentosuunnistus
  • Lentotoiminta
  • Lennonteoria
  • Radiopuhelinliikenne

Kurssin lopuksi kaikki aiheet tentitään vielä Traficom ilmailun järjestämässä koetilaisuudessa.

Teoria kurssien suorittaminen on nykyään monessa paikassa mahdollista etäopiskeluna.

 

PPL kurssin minimilentovaatimus on 45 tuntia ja LAPL 30 tuntia. Lento-ohjelmaan sisältyy lentokoneen hallintaa edistäviä harjoituksia, yleistä toimintaa lentopaikoilla ja eri ilmatiloissa, radiopuhelinliikennettä, suunnistusta, radiosuunnistusta, sekä poikkeustilanteiden hallinnan harjoittelua. Tavoitteena on, turvallinen, joustava ja hyvää ilmailutapaa noudattava ilmailija.

 

Yksinlentovaiheessa oppilas suorittaa lento-ohjelman mukaisesti erilaisia harjoituksia yksin, opettajan valvoessa toimintaa maasta käsin. Yksinlentovaihe on erityisen tärkeä itsevarmuuden kehittämiseksi. Kurssin lopuksi lennetään lentokoe ilmailuviranomaisen valtuuttamalle tarkastuslentäjälle, jonka suosituksesta ilmailuviranomainen myöntää oppilaalle lupakirjan.

 

Tyypillinen aika LAPL- tai PPL-lupakirjan suorittamiselle vaihtelee joistain kuukausista aina muutamaan vuoteen. Olisi kuitenkin suositeltavaa järjestää asiansa niin, että talvikaudella, jolloin keli ei aina salli lentämistä, tulisi opiskeltua teoriat. Teorioiden suorittaminen kestää noin kolme kuukautta. Toki etäopiskeluna suoritettu koulutus ja aikataulutus on paljolti itsestä kiinni. Suoritettujen teorioiden jälkeen keväästä kesään on hyvää aikaa lentää lupakirja alusta loppuun. Intensiivisesti lennetty kurssi on suositeltava, sillä tällöin päästään parhaaseen mahdollisen oppimistulokseen. Liian pitkälle venytetty kurssi lisää lentotuntimääriä ja tätä kautta kustannuksia

 

 

Lentopaikat

Lentopaikat

Termiikkiennuste

Termiikkiennuste

Ilmailukartta

Aviamaps

Jäsenkerhot

Suomen Ilmailuliitolla on ympäri maata yli 200 jäsenkerhoa, joissa ilmailua harrastetaan.

ETSI JÄSENKERHOJA