Kilpailutoiminta

Suomen Ilmailuliiton Lennokkitoimikunnan alaiset lajiryhmät ja Ilmailuliiton jäsenkerhot järjestävät Suomessa runsaasti kilpailutoimintaa kansallisella tasolla. Lennokkien kilpailuluokissa kilpaillaan sekä SM- että Suomen Cup- tasolla. SM-luokat ovat FAI:n (Fédération Aéronautique Internationale) virallisia lennokkien kilpailuluokkia, joiden kilpailusäännöt löytyvät FAI:n sivuilta https://www.fai.org/page/ciam-code. Suomen Cup –luokat taas ovat pääsääntöisesti FAI-luokkien eriasteisia kansallisia muunnelmia. Kilpailuissa osallistujat asetetaan paremmuusjärjestykseen lennokin tyypistä ja lennokkiluokasta riippuen lentoajan, lentonopeuden, lennon ulkoasun (taitolento), kahden tai useamman lennokin taistelun tai jopa lennokin ulkoasun ja lennon esikuvanmukaisuuden perusteella (skaalalennokit).

 

Lennokeilla kilpaillaan myös kansainvälisellä tasolla muun muassa kaikissa FAI-luokissa, joissakin luokissa lajin huipulla on myös suomalaisia lennokkien harrastajia ja kilpailijoita. Lennokkien kilpailutoiminta Suomessa pyörii hyvin pitkälle Ilmailuliiton lajiryhmien ja paikallisten lennokkikerhojen sekä muiden harrasteyhteisöjen toimeenpanemana. Parhaiten kilpailutoiminnasta saa lisätietoa ottamalla yhteyttä paikalliseen lennokkikerhoon tai Ilmailuliiton Lennokkitoimikuntaan.

 

Ohje Suomen Ilmailuliiton edustusjoukkueen nimeämispyynnön ja avustushakemuksen laatimiseen

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Ilmailuliitolle esitetään FAI-lajien edustuskilpailuihin nimettävät kilpailijat tai joukkueet, ja kuinka näille voidaan anoa kilpailuavustusta.

 

Yleiset ehdot

Suomen Ilmailuliitto nimeää edustusjoukkueet ainoastaan FAI:n sääntöjen mukaisesti järjestettäviin maailman- ja Euroopan mestaruuskilpailuihin. Näihin on mahdollista hakea kilpailuavustusta, jolla katetaan kilpailujen osallistumismaksut. Muita kuluja ei korvata.

 

Edustusjoukkueeseen nimeämisen ehtona on, että

 • nimeämisen tekee lajiryhmän tai vastaavan ko. lennokkilajin kilpailutoimintaa organisoiva taho,
 • nimettäväksi esitettävät lennättäjät ovat Suomen Ilmailuliiton jäseniä,
 • nimettäväksi esitettävillä lennättäjillä on kilpailutapahtuman aikana voimassa oleva kilpailulisenssi, ja
 • nimettäväksi esitettävät lennättäjät tekevät Suomen Ilmailuliiton kanssa urheilijasopimuksen.

 

Nimeämis- ja avustusanomuksen laatiminen

Joukkueiden nimeämis- ja avustusanomus tehdään vuoden 2022 alusta lähtien seuraavasti:

 1. Lataa  hakemuslomake.
 2. Tallenna lomake tietokoneellesi ja nimeä se kuvaavasti, esim. ”FAI_F1A_MM_2022_esitys.xlsx”. Taulukkoa on mahdollista käsitellä tavallisimmissa taulukkolaskentasovelluksissa (esim. Microsoft Excel, Google Sheets, OpenOffice).
 3. Lue lomakkeen ohjeet ja täytä vaaditut kohdat (1–7/8) huolellisesti. Huomaa, että vihreiden kenttien arvot valitaan valintalistasta.
 4. Lähetä lomake sähköpostin liitetiedostona Suomen Ilmailuliiton Miehittämättömän Ilmailun Toimikunnalle (MIT) sähköpostiosoitteeseen mit@ilmailuliitto.fi.
 5. MIT käsittelee asian ja ilmoittaa käsittelyn etenemisestä sekä mahdollisista lisäselvitystarpeista.
 6. Anomukset on toimitettava MIT:n käsiteltäväksi viimeistään 1 kk ennen kilpailun ilmoittautumisen määräaikaa.

Nimettävien kilpailijoiden lisenssi- ja kilpailijasopimusasiat on pyrittävä järjestämään ennen anomuksen jättämistä. SIL toimisto tarkastaa tilanteen näiden osalta ennen kilpailumaksujen suorittamista.

 

Kilpailijasopimukset tehdään Ilmailuliiton jäsenpalvelussa Silmarissa  mistä löytyy ohjeet sekä kilpailijan että tukihenkilön sopimusten laatimiseen.

 

Kilpailujen osallistumismaksu voidaan maksaa Ilmailuliiton toimistosta, jos näin etukäteen sovitaan. Silloin myönnetyn tuen pitää kattaa osallistumismaksu/osallistumismaksut kokonaisuudessaan, tai sovitaan hyvissä ajoin (1kk ennen deadlineä) miten toimitaan.  Anomuksen jättäjä vastaa vaadittavasta yhteydenpidosta ja järjestelyihin liittyvistä yksityiskohdista sopimisesta Ilmailuliiton toimiston (Jari Lehti, jari.lehti@ilmailuliitto.fi) kanssa.

 

Maajoukkueiden ja edustusurheilijoiden nimeämisestä sekä kilpailutuesta

Maajoukkueen jäsenet voivat edustaa Suomea kansainvälisissä arvokilpailuissa. Maajoukkueen jäsenistä valitaan edustusurheilijat eri kilpailuihin lajitoimikuntien valintakriteerien mukaisesti.

 

Miehittämättömän ilmailun toimikunta (MIT) nimeää hakemuksesta maajoukkueen ja myöntää kilpailutukea tietyin perustein.

 

Maajoukkueiden ja edustusurheilijoiden nimeämisessä sekä kilpailutuessa noudatetaan Ilmailuliiton ”Ohjeita maajoukkueille ja maajoukkueurheilijoille” – asiakirjaa (ks. sivu ”Kilpaurheilijalle”), täydennettynä alla olevilla toimikunnan tarkennuksilla ja ohjeilla.

 

MIT:n tarkennukset ja ohjeet

Edustusurheilijoiden ja maajoukkueiden nimeämiseen sekä kilpailutuen hakemiseen käytetään määrämuotoista lomaketta.

 1. Lataa tästä linkistä  hakemuslomake
 2. Tallenna lomake tietokoneellesi ja nimeä se kuvaavasti, esim. ”FAI_F1A_MM_2022_esitys.xlsx”. Taulukkoa on mahdollista käsitellä tavallisimmissa taulukkolaskentasovelluksissa (esim. Microsoft Excel, Google Sheets, OpenOffice).
 3. Lue lomakkeen ohjeet ja täytä vaaditut kohdat (1-7/8) huolellisesti. Huomaa, että vihreiden kenttien arvot valitaan valintalistasta.
 4. Lähetä lomake sähköpostin liitetiedostona Suomen Ilmailuliiton Miehittämättömän Ilmailun Toimikunnalle (MIT) sähköpostiosoitteeseen mit@ilmailuliitto.fi.
 5. MIT käsittelee asian ja ilmoittaa käsittelyn etenemisestä sekä mahdollisista lisäselvitystarpeista.

 

Hakemukset nimeämisestä on toimitettava MIT:n käsiteltäväksi viimeistään 1 kk ennen kilpailun ilmoittautumisen määräaikaa.

 

Kilpailutuen määräytymisperusteet vuonna 2023 miehittämättömässä ilmailussa

 1. Tuen maksimi määrä on 300 € per edustusurheilija per kilpailu (vain kilpailijat, ei tukihenkilöt).
 2. Tukea myönnetään vain EM- ja MM-tason kilpailuihin.
 3. Tukea myönnetään kilpailun osallistumismaksuun sekä suoriin matka- ja/tai majoituskustannuksiin Ilmailuliiton e.m. ohjeasiakirjan mukaisesti.

 

Kilpailutukea suositellaan haettavaksi edustusurheilijoiden ja maajoukkueiden nimeämisen yhteydessä (samalla hakulomakkeella). Viimeistään kilpailutukea tulee hakea ennen kilpailua.

 

Lisätietoa maajoukkueiden ja edustusurheilijoiden nimeämisestä sekä kilpailutuesta saat Ilmailuliiton lajipäälliköltä sekä toimikunnasta.

 

Maksatukseen (matka/kululasku, kuitit jne.) liittyvät kysymykset jari.lehti@ilmailuliitto.fi

 

Lentopaikat

Lentopaikat

Termiikkiennuste

Termiikkiennuste

Ilmailukartta

Aviamaps

Jäsenkerhot

Suomen Ilmailuliitolla on ympäri maata yli 200 jäsenkerhoa, joissa ilmailua harrastetaan.

ETSI JÄSENKERHOJA