lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Lupakirjavaatimukset

EASA-lupakirjoja on kahta tyyppiä: ”kevyt kuumailmapallolentäjän lupakirja” (LAPL) ja ”kuumailmapallolentäjän lupakirja” (BPL). Eroina ovat lähinnä lääketieteellinen kelpoisuusvaatimus ja kevyen lupakirjan rajoittuminen yksityislentoihin sekä kokoluokkaan alle 3 400 m3 (120). Myös lupakirjan käyttöoikeuden säilymisessä on eroja.

 

On huomattava, että MED ja FCL kulkevat rinnakkain siten, että BPL lupakirjan haltija ei voi rajoittaa oikeuksiaan MED LAPL mukaisesti. Mikäli ei ole mahdollista ylläpitää tai halua hakea MED2 lupakirjaa, on BPL lupakirjan haltijan haettava voimaan LAPL(B). Henkilöllä voi olla vain yksi medikaali ilma-aluskategorian mukaista lupakirjaa kohden.

 

Pallolupakirjat

 

Luokat:

 • Kuumailmapallo
 • Kuumailmalaiva
 • Kaasupallo

 

Ryhmät:

A) 3 400 m3 ja alle (120)
B) 3 401 – 6 000 m3 (130 – 210)
C) 6 001 – 10 500 m3 (225 – 350)
D) Yli 10 500 m3 (yli 350)

Kuutiometrit ovat merkitseviä, jalkaluvut ovat ohjeellisia.

 

Kevyt kuumailmapallolentäjän lupakirja LAPL (B)

 

MED LAPL

 •  Alle 40-vuotiailla voimassa 60 kk
 • Yli 40-vuotiaillav voimassa 24 kk

 

Vaatimukset

 • Vähimmäisikä 16 vuotta
 • Teoriakoulutus
 • Vähintään 16 h lentoa, joista vähintään 12 h opettajan kanssa, yksinlento vähintään 30 min ja tarkastuslento

 

Oikeudet

Vain yksityislennot sallittuja ryhmä A:n pallolla ja maksimissaan 3 matkustajaa (maksimissaan 4 henkilöä korissa).

Lupakirja ei suoraan anna oikeutta ankkurilentoon, vaan sitä varten on oltava 3 kouluankkuria. Opettaja merkitsee oikeuden lentopäiväkirjaan.

 

Voimassaolo

Lupakirja on toistaiseksi voimassaoleva.

Haltijan on oltava lentänyt päällikkönä viimeisen 24 kuukauden sisällä vähintään 6 tuntia ja hänellä on oltava vähintään 10 lentoonlähtöä ja laskua sekä koululento opettajan kanssa.

Jotta voi ottaa matkustajia, on oltava viimeisen 180 päivän sisällä vähintään kolme lentoa tai koululentoa opettajan kanssa.

Ankkurioikeus säilyy 2 ankkurioperaatiolla/ 2 vuotta.

 

 

Kuumailmapallolentäjän lupakirja BPL

 

MED luokka 2

 • Yli 50-vuotiailla voimassa 12 kk
 • Alle 50-vuotiailla voimassa 24 kk
 • Alle 40-vuotiailla voimassa 60 kk

Ansiolennot mahdollisia, kun lupakirjan haltija on täyttänyt 18 vuotta. Tähän on lennonopettaja- ja tarkastuslentäjäpoikkeus.

 

Vaatimukset

 • Vähimmäisikä 16 vuotta
 • Teoriakoulutus
 • Vähintään 16 h lentoa, josta vähintään 12 h opettajan kanssa, yksinlento vähintään 30 min  ja tarkastuslento

 

Oikeudet

Lupakirjan haltija on oikeutettu lentämään yksityislentoja. Ansiolentoja saa lentää, kun lupakirjan haltijalla on vähintään 50 tuntia lentoaikaa ja hänellä on 50 nousua ja laskua päällikkönä sekä hän on täyttänyt 18 vuotta. Tämän lisäksi hänen on suoritettava tarkastuslento. Saa kouluttaa ja ottaa vastaan tarkastuslentoja korvausta vastaan, jos em. ehdot muuten toteutuvat, vaikka henkilö olisi alle 18-vuotias.

Jotta voi ottaa matkustajia, on oltava viimeisen 180 päivän sisällä vähintään kolme lentoa tai koululento opettajan kanssa.

Ansiolentotoiminnassa lisäksi:  viimeksi kuluneiden 180 vuorokauden aikana oltava vähintään 3 lentoa ohjaavana ohjaajana, joista vähintään yksi kyseisen kokoryhmän pallolla TAI vähintään yksi lento kyseisen kokoryhmän pallolla lennonopettajan valvonnassa.

Lupakirja ei suoraan anna oikeutta ankkurilentoon, vaan sitä varten on oltava 3 kouluankkuria. Opettaja merkitsee oikeuden lentopäiväkirjaan.

 

Siirtyminen kokoryhmästä toiseen

Jotta henkilö voi lentää seuraavan kokoryhmän palloja, on hänen lennettävä vähintään kaksi koululentoa ja täytettävä seuraavat tuntivaatimukset:

 • Ryhmä B:  vähintään 100 tuntia päällikkönä
 • Ryhmä C:  vähintään 200 tuntia päällikkönä
 • Ryhmä D: vähintään 300 tuntia päällikkönä

 

Voimassaolo

Lupakirja on toistaiseksi voimassaoleva.

Jotta voi käyttää lupakirjansa tuomia oikeuksia, on haltijan täytettävä seuraavat ehdot:

Haltijan on oltava lentänyt päällikkönä viimeisen 24 kuukauden sisällä vähintään 6 tuntia ja oltava vähintään 10 lentoonlähtöä ja laskua sekä lennettävä koululento opettajan kanssa suurimman sallitun kokoryhmän pallolla, johon lentäjällä on oikeudet. Mikäli tuntimäärät tai lentoonlähdöt ja laskut eivät täyty, ne voidaan lentää lennonopettajan valvonnassa tai lentää tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa.

 

Kouluttautuminen toiseen palloluokkaan

Lennettävä vähintään viisi koululentoa uuden luokan ilma-aluksella opettajan kanssa ja suoritettava teoriakoe.

 

Lentopaikat

Lentopaikat

Termiikkiennuste

Termiikkiennuste

Ilmailukartta

Aviamaps

Jäsenkerhot

Suomen Ilmailuliitolla on ympäri maata yli 200 jäsenkerhoa, joissa ilmailua harrastetaan.

ETSI JÄSENKERHOJA