Lupakirjavaatimukset

Kuumailmapallolentäjän lupakirjavaatimukset ovat siirtyneet EASA-sääntelyn piiriin. Kansallisille lupakirjoille on siirtymäaikaa 8.4.2021 asti.

Palloluokat:

 • Kuumailmapallo
 • Kaasupallo
 • Kuumailmapallon ja kaasupallon yhdistelmä
 • Kuumailmalaiva

Lupakirjan oikeudet ovat palloluokkakohtaiset.

 

Kuumailmapallojen ryhmät:

 1. A) 3 400 m3 ja alle (120)
  B) 3 401 – 6 000 m3 (130 – 210)
  C) 6 001 – 10 500 m3 (225 – 350)
  D) Yli 10 500 m3 (yli 350)

Kuutiometrit ovat merkitseviä, jalkaluvut ovat ohjeellisia.

 

Kuumailmapallolentäjän lupakirja (EASA BPL)

Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset

 • Luokan LAPL-medikaali
  • Alle 40-vuotiailla voimassa 60 kk
  • Yli 40-vuotiailla voimassa 24 kk

TAI

 • Luokan 2 -medikaali
  • Alle 40-vuotiailla voimassa 60 kk
  • 40–50 -vuotiailla voimassa 24 kk
  • Yli 50-vuotiailla voimassa 12 kk
  • Luokan 2 medikaali vaaditaan kaupallisessa pallolennätyksessä aina sekä muussa kaupallisessa pallolentotoiminnassa silloin, kun pallon henkilöluku on yli neljä.

 

Vaatimukset

Vähimmäisikä lupakirjan saamiselle on 16 vuotta. Koulutus voidaan aloittaa jo aiemmin. Yksinlennolla lento-oppilaan on oltava vähintään 14-vuotias.

Koulutuksen antaa koulutusorganisaatio (DTO tai ATO).

 

Koulutus sisältää:

 • Teoriakoulutusta
 • Vähintään 16 h koululentoa, joista vähintään 12 h opettajan kanssa, yksinlento vähintään 30 min ja tarkastuslento

 

Oikeudet

EASA BPL oikeuttaa toimimaan pallon päällikkönä ilman korvausta ei-kaupallisessa lentotoiminnassa. Kustannustenjakoperiaatteella tehtävää lentoa, jossa on enintään neljä henkilöä (lentäjä mukaan lukien), ei katsota kaupalliseksi lentotoiminnaksi. Lennonopettajat ja tarkastuslentäjät saavat ottaa korvauksen antamastaan koulutuksesta tai valvomastaan lentosuorituksesta.

Lupakirjan saamisen jälkeen lentäjä saa lentää ryhmän A kuumailmapallolla.

 

Siirtyminen suurempaan palloryhmään

Jotta henkilö voi lentää seuraavan kokoryhmän palloja, on hänen lennettävä vähintään kaksi koululentoa ja täytettävä seuraavat tuntivaatimukset:

 • Ryhmä B: vähintään 100 tuntia päällikkönä
 • Ryhmä C: vähintään 200 tuntia päällikkönä
 • Ryhmä D: vähintään 300 tuntia päällikkönä

 

Erilliset kelpuutukset

Lupakirjaan voidaan merkitä erillisiä kelpuutuksia. Näitä ovat ankkurilentokelpuutus, yölentokelpuutus sekä kelpuutus kaupalliseen lentotoimintaan.

Ankkurilentokelpuutus

 • Kelpuutuksen saamisen edellytyksenä kaksi ankkurikoululentoa opettajan kanssa

Yölentokelpuutus

 • Kelpuutuksen saamisen edellytyksenä vähintään kaksi tunnin mittaista yökoululentoa lennonopettajan kanssa

Kelpuutus kaupalliseen lentotoimintaan

 • Ikärajat: vähintään 18 vuotta ja alle 70 vuotta
 • Vaatimukset lentokokemukselle: vähintään 50 lentotuntia sekä 50 lentoonlähtöä ja laskua ilma-aluksen päällikkönä
 • Lentokoe suoritettava hyväksytysti tarkastuslentäjälle
  • Kelpuutus rajoittuu sen ryhmän (ja pienempien ryhmien) palloihin, jolla lentokoe on suoritettu; suurempaan ryhmään siirryttäessä 2 koululentoa lennonopettajan kanssa (tarvittaessa) ja uusi lentokoe.

 

Lupakirjan voimassaolo

Lupakirja on toistaiseksi voimassaoleva.

Voidakseen käyttää lupakirjaan liittyviä oikeuksia lupakirjan haltijan on oltava lentänyt päällikkönä viimeisen 24 kuukauden sisällä vähintään 6 tuntia ja oltava vähintään 10 lentoonlähtöä ja laskua. Lisäksi viimeisen 48 kuukauden sisällä on oltava lennettynä kertauskoululento opettajan kanssa.

 

Mikäli tuntimäärät tai lentoonlähdöt ja laskut eivät täyty, ne voidaan lentää lennonopettajan valvonnassa tai lentää tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa. Jos lentäjällä on kelpuutus kaupalliseen lentotoimintaan, riittää, että hän täyttää kaupallisen lentotoiminnan kelpuutukseen liittyvät viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset.

 

Voidakseen käyttää ankkurilentokelpuutukseen liittyviä oikeuksia, lupakirjan haltijalla on oltava lennettynä vähintään yksi ankkurilento viimeisen 48 kuukauden aikana. Jos vaatimus ei täyty, on lennettävä ankkurilento lennonopettajan kanssa.

 

Yölentokelpuutuksen säilymiselle ei ole asetettu viimeaikaisen kokemuksen vaatimuksia.

 

Kouluttautuminen toiseen palloluokkaan

Koulutuksen toiseen palloluokkaan antaa koulutusorganisaatio (DTO tai ATO). Koulutettavan on lennettävä vähintään viisi koululentoa uuden luokan ilma-aluksella ja suoritettava lentokoe.

 

Lentopaikat

Lentopaikat

Termiikkiennuste

Termiikkiennuste

Ilmailukartta

Flygt

Jäsenkerhot

Suomen Ilmailuliitolla on ympäri maata yli 200 jäsenkerhoa, joissa ilmailua harrastetaan.

ETSI JÄSENKERHOJA