Kilpailutoiminta

Suomen Ilmailuliiton Lennokkitoimikunnan alaiset lajiryhmät ja Ilmailuliiton jäsenkerhot järjestävät Suomessa runsaasti kilpailutoimintaa kansallisella tasolla. Lennokkien kilpailuluokissa kilpaillaan sekä SM- että Suomen Cup- tasolla. SM-luokat ovat FAI:n (Fédération Aéronautique Internationale) virallisia lennokkien kilpailuluokkia, joiden kilpailusäännöt löytyvät FAI:n sivuilta https://www.fai.org/page/ciam-code. Suomen Cup –luokat taas ovat pääsääntöisesti FAI-luokkien eriasteisia kansallisia muunnelmia. Kilpailuissa osallistujat asetetaan paremmuusjärjestykseen lennokin tyypistä ja lennokkiluokasta riippuen lentoajan, lentonopeuden, lennon ulkoasun (taitolento), kahden tai useamman lennokin taistelun tai jopa lennokin ulkoasun ja lennon esikuvanmukaisuuden perusteella (skaalalennokit).

 

Lennokeilla kilpaillaan myös kansainvälisellä tasolla muun muassa kaikissa FAI-luokissa, joissakin luokissa lajin huipulla on myös suomalaisia lennokkien harrastajia ja kilpailijoita. Lennokkien kilpailutoiminta Suomessa pyörii hyvin pitkälle Ilmailuliiton lajiryhmien ja paikallisten lennokkikerhojen sekä muiden harrasteyhteisöjen toimeenpanemana. Parhaiten kilpailutoiminnasta saa lisätietoa ottamalla yhteyttä paikalliseen lennokkikerhoon tai Ilmailuliiton Lennokkitoimikuntaan.

 

Ohje Suomen Ilmailuliiton edustusjoukkueen nimeämispyynnön ja avustushakemuksen laatimiseen

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Ilmailuliitolle esitetään FAI-lajien edustuskilpailuihin nimettävät kilpailijat tai joukkueet, ja kuinka näille voidaan anoa kilpailuavustusta.

 

Yleiset ehdot

Suomen Ilmailuliitto nimeää edustusjoukkueet ainoastaan FAI:n sääntöjen mukaisesti järjestettäviin maailman- ja Euroopan mestaruuskilpailuihin. Näihin on mahdollista hakea kilpailuavustusta, jolla katetaan kilpailujen osallistumismaksut. Muita kuluja ei korvata.

 

Edustusjoukkueeseen nimeämisen ehtona on, että

  • nimeämisen tekee lajiryhmän tai vastaavan ko. lennokkilajin kilpailutoimintaa organisoiva taho,
  • nimettäväksi esitettävät lennättäjät ovat Suomen Ilmailuliiton jäseniä,
  • nimettäväksi esitettävillä lennättäjillä on kilpailutapahtuman aikana voimassa oleva kilpailulisenssi, ja
  • nimettäväksi esitettävät lennättäjät tekevät Suomen Ilmailuliiton kanssa urheilijasopimuksen.

 

Nimeämis- ja avustusanomuksen laatiminen

Joukkueiden nimeämis- ja avustusanomus tehdään vuoden 2022 alusta lähtien seuraavasti:

  1. Lataa hakemuslomake.
  2. Tallenna lomake tietokoneellesi ja nimeä se kuvaavasti, esim. ”FAI_F1A_MM_2022_esitys.xlsx”. Taulukkoa on mahdollista käsitellä tavallisimmissa taulukkolaskentasovelluksissa (esim. Microsoft Excel, Google Sheets, OpenOffice).
  3. Lue lomakkeen ohjeet ja täytä vaaditut kohdat (1–7/8) huolellisesti. Huomaa, että vihreiden kenttien arvot valitaan valintalistasta.
  4. Lähetä lomake sähköpostin liitetiedostona Suomen Ilmailuliiton Miehittämättömän Ilmailun Toimikunnalle (MIT) sähköpostiosoitteeseen mit@ilmailuliitto.fi.
  5. MIT käsittelee asian ja ilmoittaa käsittelyn etenemisestä sekä mahdollisista lisäselvitystarpeista.
  6. Anomukset on toimitettava MIT:n käsiteltäväksi viimeistään 1 kk ennen kilpailun ilmoittautumisen määräaikaa.

Nimettävien kilpailijoiden lisenssi- ja kilpailijasopimusasiat on pyrittävä järjestämään ennen anomuksen jättämistä. SIL toimisto tarkastaa tilanteen näiden osalta ennen kilpailumaksujen suorittamista.

 

Kilpailijasopimukset tehdään Ilmailuliiton jäsenpalvelussa Silmarissa mistä löytyy ohjeet sekä kilpailijan että tukihenkilön sopimusten laatimiseen.

 

Suomen Ilmailuliiton toimisto hoitaa kilpailumaksut ja ilmoittautumiset, mikäli muuta ei ole sovittuAnomuksen jättäjä vastaa vaadittavasta yhteydenpidosta ja järjestelyihin liittyvistä yksityiskohdista sopimisesta SIL toimiston (Jari Lehti, jari.lehti@ilmailuliitto.fi) kanssa.

 

 

Lentopaikat

Lentopaikat

Termiikkiennuste

Termiikkiennuste

Ilmailukartta

Aviamaps

Jäsenkerhot

Suomen Ilmailuliitolla on ympäri maata yli 200 jäsenkerhoa, joissa ilmailua harrastetaan.

ETSI JÄSENKERHOJA