Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on tätä päivää. Kouluissa on ilmastokasvatusta, joten tietoisuus ja huoli ilmastosta lisääntyy tätä kautta ainakin nuorten keskuudessa.  Mediassa on runsaasti ilmastoaiheisia uutisia.  On nykypäivää ottaa myös harrastuksessa ilmastoasiat ja erityisesti hiilidioksidipäästöt huomioon ja pyrkiä vähentämään niitä. Kestävä kehitys on noussut omaksi kohdakseen valtion urheilujärjestöille suunnatussa tuessa.

 

Merien ja metsäalueiden on kummankin arvioitu sitovan ja varastoivan noin neljänneksen maailman hiilidioksidipäästöistä. Ihmisen toiminnalla on vaikutusta hiilinielujen kokoon ja säilymiseen. Istuttamalla metsiä voidaan kasvattaa hiilinieluja ja vastaavasti metsää hävitettäessä hiilidioksidia vapautuu uudelleen ilmakehään. Lisätietoja saa esimerkiksi Ilmasto-oppaasta.

 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on olemassa useita keinoja, joita tulee käyttää rinnakkain. Energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat kustannustehokkaimpia tapoja  vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. Jopa puolet globaalista päästövähennystavoitteesta olisi mahdollista saada aikaan energian käytön tehostamisella.

 

Harrasteilmailun päästöt ovat erilaiset eri ilmailulajeilla. Autoliikenteen osuus eri ilmailulajien energiapäästöistä on 10–95 prosenttia. Kaikkien harrasteilmailun lajien harrastamisen päästöistä yksi kolmasosa syntyy autoliikenteestä. Lisätietoja Ympäristökatselmuksesta.

 

On sanomattakin selvää, että ilmailijoiden on ensin tehtävä kaikkensa ympäristöpäästöjen vähentämiseksi. Ympäristön kannalta on sama miten päästöjä vähennämme, kunhan vähennämme. Lisää aiheesta Ilmailuliiton ympäristösivuilla.