Hyvitä harraste- ja urheiluilmailun hiilidioksidipäästösi

Yksittäiset ilmailijat ja ilmailuyhdistykset voivat hyvittää ilmailuharrastuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt maksamalla tietyn summan 4H-liitolle, joka ostaa taimia ja istuttaa ne.  Valtakunnallisen nuorisojärjestön 4H:n Taimiteko-toiminnassa lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. 4H palkkaa istutustöihin nuoria, jotka saavat näin arvokasta työkokemusta ja ansaitsevat rahaa.

 

Laske päästösi ja kompensoi ne

Valitse alla olevasta listasta käyttämäsi polttoaine. Kerro käyttämäsi litramäärä polttoaineen perässä olevalla kertoimella ja saat tulokseksi ekvivalenttikiloa hiilidioksidia. Mene Taimiteon internet-sivuille  ja laita laskuriin yhdistyksesi tai itse kuluttamasi hiilidioksidimäärä. Näin saat summan, jonka voit maksaa Taimiteko-sivun kautta. Laskurin jälkeen siirry ohjeiden mukaisesti maksamaan. Maksaessasi kompensaation yhdistyksesi päästöistä käytä kuponkikoodia ilmailuyhdistys. Ilmoita maksaessasi myös yhdistyksen nimi. Kun yksittäisenä ilmailijana haluat maksaa päästökompensaation, käytä kuponkikoodia ilmailija.

 

Autobensiini                     2,271793

Lentobensiini                   2,20171

Kerosiini                             2,490989

Diesel                                  2,676492

(Lähde Greenhouse Gas Protocol: https://ghgprotocol.org/calculation-tools#tools_for_countries_and_cities_id)

 

Hiilidioksidiekvivalentti (lyhenne CO2-ekv. tai CO2e) on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta. Ilmastovaikutuksella tarkoitetaan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua globaalia ilmastopakotetta eli ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

 

Taimiteko -toimintamalli 

Taimiteko-toimintamallin hiilidioksidipäästöjen kompensaatiolaskelmat perustuvat Suomen luonnonvarakeskuksen (Luke) asiantuntijoiden tekemiin laskelmiin. Taimilaskuri löytyy myös sivustolta www.taimiteko.fi.

 

Taimiteossa yksittäisen taimen hinta on 2,5 euroa. Taimesta maksettava summa kattaa:

  • istutustyön tekevien nuorten palkat, rekrytoinnin ja koulutuksen
  • maa-alueiden hankinnan, maanmuokkauksen, taimet ja taimikon hoidon ja mahdollisen jatkohoidon
  • viestintä- ja markkinointikulut, konseptin kehityksen ja ylläpidon

 

Kuluvan vuoden kompensaatiomäärä ilmoitetaan Taimiteolle kunkin vuoden loppuun mennessä; käytännössä tämä tapahtuu maksamalla kompensaatiomaksu yllä olevien ohjeiden mukaan.  4H:n palkkaamat nuoret istuttavat taimet Ilmailuliitolle nimetylle alueelle. Taimien istutus tapahtuu kesällä. Mikäli ennen istutusta olisi force majeure -tilanne, esimerkiksi luonnonkatastrofi, joka estäisi 4H:ta istuttamasta taimia, siirtyy taimien istuttaminen seuraavalle kesälle.

4 H raportoi Ilmailuliitolle kompensaation kokonaismäärät sekä luetteloi liittoon mukana olevien kerhojen nimet.  Yhdistykset voivat lähettää osoitteeseen tomi.alakoski@4h.fi logonsa Taimiteko-sivulla julkaistavaksi.

 

4H-liiton Taimiteko-toiminnalla on Poliisihallituksen rahankeräyslupa (lupanumero RA/2019/1055).