lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Valtioneuvosto on 13.8.2020 tehnyt periaatepäätöksen (VNK/2020/100) etätyönkäyttöä koskevan suosituksen antamisesta. Päätöksessä todetaan, että tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat Covid-19 epidemian olevan alueellisesti kasvussa, on suositeltavaa, että kyseisen alueen työpaikoilla siirrytään etätyöhön työtehtävien sen salliessa ja edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

THL:n 14.8.2020 päivitetyn tilannekatsauksen mukaan uusien COVID-19 tapausten ilmaantuvuus on kasvanut kahden viikon seurantajaksolla (5.-11.8. verrattuna jaksoon 29.7.-4.8.) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työterveyslaitos suosittaa välttämään turhia lähikontakteja.

Tämän perusteella Ilmailuliiton toimisto on etätyössä viikon 34, mikäli työtehtävät tämän sallivat. Käytännössä erityistä varovaisuutta noudattaen sovitut tapaamiset voi pitää. Samoin toimistolle saa tulle töihin, jos työtehtävät tätä edellyttävät. Seuraamme tilannetta viikoittain.