lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Ilmatilatyöryhmä huolehtii harrasteilmailun kaikkien lajien edunvalvonnasta ilmatilan käyttöön liittyvissä asioissa.

Tehtävänsä toteuttamiseksi ilmatilatyöryhmä:

  • seuraa tarkasti ilmatilan käyttöön liittyvää kehitystä
  • pitää aktiivisesti yhteyttä viranomaisiin ja ilmaliikennepalvelun tarjoajaan sekä tuo esiin harrasteilmailun tarpeet
  • laatii lausuntoja ja tekee esityksiä ilmatilaan liittyvissä asioissa
  • toimii SIL:n sisällä asiantuntijana ja jäsenyhdistysten tukena
  • osallistuu kansainväliseen edunvalvontayhteistyöhön

Liiton hallitus nimittää ilmatilatyöryhmän puheenjohtajan vuosittain. Puheenjohtaja kutsuu työryhmään lisäksi 1-4 muuta jäsentä. Työryhmä raportoi hallitukselle.

Ilmatilatyöryhmä

 

  • Antti Koskiniemi
  • Juha Silvennoinen
  • Jorma Sucksdorff

 

Lisätietoa:

edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen puh. 0447742228, juha.silvennoinen@ilmailuliitto.fi