Ilmatilatyöryhmä huolehtii harrasteilmailun kaikkien lajien edunvalvonnasta ilmatilan käyttöön liittyvissä asioissa.

Tehtävänsä toteuttamiseksi ilmatilatyöryhmä:

  • seuraa tarkasti ilmatilan käyttöön liittyvää kehitystä
  • pitää aktiivisesti yhteyttä viranomaisiin ja ilmaliikennepalvelun tarjoajaan sekä tuo esiin harrasteilmailun tarpeet
  • valmistelee lausuntoja ja tekee esityksiä ilmatilaan liittyvissä asioissa
  • toimii Ilmailuliiton sisällä asiantuntijana ja jäsenyhdistysten tukena
  • osallistuu kansainväliseen edunvalvontayhteistyöhön

Työnsä hoitamiseksi Ilmatilatyöryhmä pitää aktiivisesti yhteyttä liiton lajitoimikuntiin ja muihin toimielimiin.

 

Liiton hallitus nimittää ilmatilatyöryhmän vuosittain. Ilmatilatyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2-4 muuta jäsentä. Työryhmä raportoi hallitukselle.

 

Ilmatilatyöryhmän kokoonpano

  • Hannu Halonen, puheenjohtaja
  • Mikke Hernetkoski
  • Anssi Huhtala
  • Antti Koskiniemi

 

Ohjesääntö Suomen Ilmailuliiton Ilmatilatyöryhmästä