Ilmailuliiton hallitus perustaa tarvittaessa työryhmiä hoitamaan tärkeitä tehtäviä.

Hallitus nimittää työryhmien vetäjät keskuudestaan. Työryhmiin kutsutaan asiantuntijoita esimerkiksi lajitoimikunnista. Työryhmät raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

Työryhmät: