Pulja on ilmailuliiton ja jäsenyhdistysten yhteinen kehitys- ja keskustelutilaisuus, jossa esitetään yhteenveto ajankohtaisista asioista ja vastataan osallistujien kysymyksiin.

 

23.10.2021 järjestetyn Puljan aiheina oli muun muassa tietoiskut strategiasta ja arvoista, viestinnän tuloksista, kilpailutoiminnasta, katsaus ilmailun vaaratilanteisiin ja uuden jäsenrekisterin SILMARIn jäsenhallinnan esittely. Katso Ilmailuliiton YouTube-kanavasta Puljasta tehty video.

 

2.4.2022 järjestetyn Puljan aiheina oli muun muassa Ilmailuliiton tilannekatsaus,  FAI:n virtuaalipurjelento sekä liiton vakuutuusten kattavuus.

Video Puljasta Ilmailuliiton YouTube kanavassa

Timo Hyvösen esitys Puljassa

Jari Lehden esitys vakuutuksista 

Mika Kosken esitys FAI:n virtuaalipurjelennosta