lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Pulja on ilmailuliiton ja jäsenyhdistysten yhteinen kehitys- ja keskustelutilaisuus. Ensimmäinen Pulja järjestetään 23.10. Teams-tilaisuutena.

Tiedon jako ja keskustelu isossa liitossa ovat haasteellisia. Päätimmekin järjestää kerhojen aktiiveille tilaisuuden, jossa esitämme yhteenvedon ajankohtaisista asioista ja vastaamme polttavimpiin kysymyksiin. Aiheina ovat muun muassa tietoiskut strategiasta ja arvoista, viestinnän tuloksista, kilpailutoiminnasta, katsaus ilmailun vaaratilanteisiin ja vieläpä uuden jäsenrekisterin SILMARIn jäsenhallinnan esittely.

Tilaisuus järjestetään etäkokouksena Teamsissa ja kaikki kerhojen vastuuhenkilöt ja muut aktiivijäsenet ovat tervetulleita osallistumaan. Kutsut lähetetään lähempänä kerhojen puheenjohtajille ja sihteereille, jotka jakavat niitä muille kerhonsa jäsenille.