Ilmailuliiton sääntöjen mukaisesti esitykset hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen muista jäsenistä tulee olla perillä Ilmailuliiton toimistolla viimeistään lauantaina 30.10.2021 sähköpostilla tai toimitettuna tai postitse perillä liiton toimistolla perjantaina 29.10.2021 liiton toimiston aukioloaikana.

Tiedot on helpointa antaa valmiilla ehdokassuostumuslomakkeella, mutta samat tiedot voi myös antaa muuten kerättynä.

Sekä ehdokkaasta että esittäjästä kannattaa samalla varmistaa sääntöjen vaatimat tiedot.

Suomen Ilmailuliiton säännöt:
12 § Ehdokkaiden asettaminen hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vaaleihin
Esitykset liiton hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vaaleihin tulee tehdä viimeistään 14 päivää ennen liiton kokousta. Jokainen jäsenmaksun maksanut liiton varsinainen jäsen tai luonnollinen jäsen (henkilö-, perhe- tai nuorisojäsen) sekä kunniajäsen voi esittää enintään niin montaa henkilöä, kuin vaalissa on valittavia paikkoja.
Liiton hallitukselle osoitetut esitykset on toimitettava liittoon kirjallisena. Liitto julkaisee hallitukselle tehdyt esitykset viipymättä.
Ehdokkaaksi ei saa esittää henkilöä, joka ei ole vaalikelpoinen, eikä henkilöä, joka ei ole antanut esittämiseen suostumustaan. Liiton hallitukseen voidaan valita vain Ilmailuliiton jäseniä ja hallituksen jäsenen on oltava Ilmailuliiton jäsen.

Sama henkilö voi antaa suostumuksen sekä liiton puheenjohtajaksi että muuksi hallituksen jäseneksi.

Ehdokassuostumus puheenjohtajaksi 2021

Ehdokassuostumus hallitukseen 2021