lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Ilmailuliiton sääntöjen mukaisesti esitykset hallitusjäsenistä tulee tehdä viimeistään 23.10.2020 mennessä liiton toimistolle. Tiedot on helpointa antaa valmiilla ehdokassuostumuslomakkeella, mutta samat tiedot voi myös antaa muuten kerättynä.

Sekä ehdokkaasta että esittäjästä kannattaa samalla varmistaa sääntöjen vaatimat tiedot.

Suomen Ilmailuliiton säännöt:
12 § Ehdokkaiden asettaminen hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vaaleihin
Esitykset liiton hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vaaleihin tulee tehdä viimeistään 14 päivää ennen liiton kokousta. Jokainen jäsenmaksun maksanut liiton varsinainen jäsen tai luonnollinen jäsen (henkilö-, perhe- tai nuorisojäsen) sekä kunniajäsen voi esittää enintään niin montaa henkilöä, kuin vaalissa on valittavia paikkoja.
Liiton hallitukselle osoitetut esitykset on toimitettava liittoon kirjallisena. Liitto julkaisee hallitukselle tehdyt esitykset viipymättä.
Ehdokkaaksi ei saa esittää henkilöä, joka ei ole vaalikelpoinen, eikä henkilöä, joka ei ole antanut esittämiseen suostumustaan. Liiton hallitukseen voidaan valita vain Ilmailuliiton jäseniä ja hallituksen jäsenen on oltava Ilmailuliiton jäsen.

Ehdokassuostumus hallitukseen