Ilmailuliiton sääntöjen mukaisesti esitykset hallituksen jäsenistä tulee olla perillä Ilmailuliiton toimistolla viimeistään lauantaina 28.10.2023 sähköpostilla tai toimitettuna/postitse perillä liiton toimistolla perjantaina 27.10.2023 liiton toimiston aukioloaikana.

Tiedot on helpointa antaa valmiilla ehdokassuostumuslomakkeella, mutta samat tiedot voi myös antaa muuten kerättynä.

Sekä ehdokkaasta että esittäjästä kannattaa samalla varmistaa sääntöjen vaatimat tiedot.

Suomen Ilmailuliiton säännöt:

12 § Ehdokkaiden asettaminen hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vaaleihin

Esitykset liiton hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vaaleihin tulee tehdä viimeistään 14 päivää ennen liiton kokousta. Jokainen jäsenmaksun maksanut liiton varsinainen jäsen tai luonnollinen jäsen (henkilö-, perhe- tai nuorisojäsen) sekä kunniajäsen voi esittää enintään niin montaa henkilöä, kuin vaalissa on valittavia paikkoja.
Liiton hallitukselle osoitetut esitykset on toimitettava liittoon kirjallisena. Liitto julkaisee hallitukselle tehdyt esitykset viipymättä.
Ehdokkaaksi ei saa esittää henkilöä, joka ei ole vaalikelpoinen, eikä henkilöä, joka ei ole antanut esittämiseen suostumustaan. Liiton hallitukseen voidaan valita vain Ilmailuliiton jäseniä ja hallituksen jäsenen on oltava Ilmailuliiton jäsen.

 

Ehdokassuostumus puheenjohtajaksi 2023 (pdf)

Ehdokassuostumus puheenjohtajaksi 2023 (word)

Ehdokassuostumus hallitukseen 2023 (pdf)

Ehdokassuostumus hallitukseen 2023 (word)

 

Ehdokkaiden esittelyt

Sami Simonen, ehdolla hallitukseen

Janne Vasama ehdolla hallitukseen

Mari Lehtonen ehdolla hallitukseen

Timo Hyvönen, ehdolla puheenjohtajaksi