Ilmailuliiton hallitukseen voidaan valita luonnollinen henkilö, joka

  • on 15 vuotta täyttänyt, puheenjohtajaksi ehdotettavan on oltava 18 vuotta täyttänyt,
  • ei ole konkurssissa,
  • on Ilmailuliiton jäsen ja
  • on antanut suostumuksensa siihen, että häntä esitetään liiton hallitukseen.

Suostumus kannattaa pyytää kirjallisesti ja toimittaa liittoon samalla, kun ehdokkuus ilmoitetaan liittoon eli liiton sääntöjen mukaan viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Hallituksen puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen. Lisäksi hänen asuinpaikkansa pitää olla Suomessa, jollei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä lupaa poiketa tästä.