Ilmailuliiton sääntöjen 14.9 kohdan mukaan liiton jäsenet voivat tehdä aloitteita liiton kokouksessa käsiteltäväksi.

Liiton kokouksissa käsiteltäväksi tarkoitetut asia-aloitteet on jätettävä hallitukselle kirjallisesti viimeistään kuusikymmentä päivää ennen asianomaista kokousta. Liiton kokouksen kutsuun ja esityslistaan otetaan vain ne aloitteet, joiden allekirjoittajina on vähintään 25 liiton jäsenmaksun maksanutta henkilö-, perhe- tai nuorisojäsentä tai vähintään 3 liiton jäsenmaksun maksanutta varsinaista jäsentä.

Jäsenten tekemät aloitteet liiton kevätkokoukselle 2024 on jätettävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 60 päivää ennen kokousta. Aloitteiden on oltava perillä Ilmailuliiton toimistolla viimeistään 16.1.2024.

Aloitteiden on liityttävä Ilmailuliiton tarkoitukseen ja toimintaan.

***

Määräaikaan mennessä ei jätetty aloitteita.