Purjelentotoiminta SARS‐CoV‐2 ‐epidemian aikana 14.5.2020 lähtien

alkuperäinen julkaistu 3.4.2020
päivitetty 13.5.2020

 

Maailmanlaajuinen koronaviruksen aiheuttama pandemia vaikuttaa myös Suomessa. Samaan  aikaan kevät etenee ja moni haluaa aloitella purjelentokautta.  Myös purjelentotoiminnassa tulee noudattaa valtiovallan ja THL:n määräyksiä ja suosituksia.
Näiden rajoissa päätös lentotoiminnan aloittamisesta on jokaisen kerhon ja jokaisen yksittäisen  lentäjän.

 

Viruksen tartuntareitit ovat pisaratartunta ja tartunta niiltä pinnoilta, joihin tartuttava henkilö on  koskenut. Ilma‐aluksella annettavan lentokoulutuksen aikana toteutuvat molemmat viruksen tartuntareitit ja lisäksi koululennolle osallistuvien henkilöiden altistumisaika on pitkä ja  lähikontaktin määritelmä täyttyy.

 

Myös oireeton henkilö voi olla tartuttava. Erityisesti tulisi huomioida riskiryhmiin kuuluvat  ilmailijat. Kaksipaikkaislentämisessä altistumisaika on pitkä ja tartunta on käytännössä varma, jos  toinen on tartuttava. Kaksipaikkaisella ei tule lentää, jos on mitään flunssan oireita, jos on yli 70 vuoden  ikäinen tai kuuluu muuhun riskiryhmään tai on määrätty karanteeninomaisiin oloihin.

 

Yleisen tilanteen ja yllä olevan lausunnon perustella SIL Purjelentotoimikunta haluaa lausua  seuraavaa:

 • Muistutamme, että yhteiskunnan asettamia rajoituksia ja suosituksia tulee noudattaa myös  purjelentotoiminnassa. Erityisesti rajoitukset koskevat kokoontumisia. Muista säilyttää  turvallinen etäisyys toisiin ihmisiin.
 • Tätä kirjoitettaessa yli 10 henkilön kokoontumiset eivät ole sallittuja. Seuraa mahdollisesti  päivittyviä valtiovallan ja THL:n ohjeita.
 • Kerhot vastaavat omasta toiminnastaan. Kerhojen tulisi tiedottaa jäseniään siitä, miten poikkeusoloissa toimitaan.
 • Jäsenistön ikä ja mahdollinen kuuluminen riskiryhmiin tulisi ottaa toiminnassa huomioon
 • Jos on flunssan oireita tai määrätty karanteenin omaisiin oloihin, ei tule osallistua fyysistä sosiaalista kontaktia vaativaan kerhotoimintaan.
 • Kevään kertaustilausuudet tai turvallisuusbriefingit yms suositellaan järjestettäväksi etäkokouksina.
 • Esittelylennot ulkopuolisille suositellaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan
 • Suosittelemme, että purjekoneen ohjaamo desinfioidaan huolellisesti aina lennon jälkeen,  erityisesti mikrofoni ja ohjaussauva sekä kaikki vivut, kahvat, kytkimet ja muut vastaavat  mitä käsin kosketellaan.
 • Suosittelemme, että samalla koneella lentää vain yksi henkilö päivässä
 • Suosittelemme, että kerhot ja koulutusorganisaatiot edellyttävät alaikäisten osalta  huoltajan suostumusta kerho‐ ja koulutustoimintaan osallistumisesta Covid‐19 epidemian  aikana.
 • Suosittelemme, että koulutustoimintaan eivät osallistu ne, jotka:
  • kuuluvat riskiryhmiin,
  • ovat oireisia,
  • on määrätty karanteenin omaisiin oloihin tai jonka läheiset ovat altistuneita
  • Rajoitukset eivät koske niitä, jotka ovat jo sairastaneet Covid‐19 taudin
 • Suosittelemme käyttämään käsineitä maatoiminnassa (hinausköysi, siipimies, ym kaikki
  maatoiminta missä kosketaan käsin koneeseen)
 • Suosittelemme kerhoja etsimään muita keinoja laskutuksen hoitamiseen kuin paperinen
  hinauslippu
 • Kun nyt keskitytään niin paljon tähän henkilöturvallisuuteen, niin ei pidä unohtaa
  normaalia lentoturvallisuutta. Eli kiire pois, keskitytään siihen mitä ollaan tekemässä ja
  tehdään kaikki normaaliin lentämiseen liittyvät asiat huolellisesti ja niin kuin on opetettu.
  Tärkeintä on välttää sosiaalisia kontakteja, koska 80‐90 % tartunnoista on pisaratartuntoja ja vain
  pienempi osa kontaktipinnoilta tapahtuvia tartuntoja.
 • Lisäksi suositellaan tehostettua käsihygieniaa, oli se sitten käsien saippuapesu tai käsidesi.
  Edellä olevat ohjeet eivät ole sitovia, vaan tarkoitettu käytännön ohjeeksi. Kerhot vastaavat
  omasta toiminnastaan. Viranomaisen ohjeita pitää aina noudattaa.

 

Helsingissä 13.5.2020
SIL Purjelentotoimikunta