Kotkanpoika-kiertopalkinto

Kotkanpoika on kiertopalkinto, jonka Aero Oy lahjoitti Suomen Ilmailuliitolle sen täyttäessä 40 vuotta. Patsaan on veistänyt kuvanveistäjä Essi Renvall.

1 §
Kiertopalkinto luovutetaan liiton vuosikokouksessa sille ilmailukerholle, jonka toiminta on edellisen toimintavuoden aikana ollut erityisen tuloksellista. Vain erikoisen painavien syiden perusteella voidaan palkinto myöntää samalle ilmailukerholle kolme kertaa peräkkäin.

2 §
Patsaan saavan ilmailukerhon valitsee Suomen Ilmailuliiton hallitus.

3 §
Kerhojen toiminnan tuloksellisuutta arvostettaessa otetaan huomioon kerhon toiminta kaikilla Ilmailuliiton toiminta-aloilla (lennokkiurheilu, purjelento, moottorilento, laskuvarjohyppyurheilu, yleinen ilmailuaatteen ja -toiminnan edistäminen). Palkinto voidaan luovuttaa myös kerholle, joka toimii vain yhdellä alalla (esim. lennokit), mutta tällöin tämän toiminnan tuloksellisuuden on oltava erikoisen mittavaa.

4 §
Arvosteltaessa eri toiminta-aloja otetaan huomioon lähinnä seuraavat seikat: LENNOKKITOIMINTA: järjestetyt kurssit ja kilpailut, kerhon jäsenten menestyminen kilpailuissa sekä lennokkimerkkien suoritukset. PURJELENTO: suoritetut C-tutkinnot, lupakirjat, kerhon jäsenten suorituslennot, suoritetut HC- ja KC-tutkinnot, lentotuntimäärä ja lentojen lukumäärä. MOOTTORILENTO: koulutus ja lentotuntien määrä. LASKUVARJOHYPPYURHEILU: koulutus ja hyppykertojen määrä. ILMAILUN EDISTÄMINEN: näyttelyt, esitelmätilaisuudet, lentonäytökset sekä yleinen informointi paikkakunnalla.

Kerhojen toimintaa arvioitaessa käytetään perustana kerhojen toimintailmoituksia Suomen Ilmailuliitolle ao. toimintavuodelta. Toimintailmoitusten perusteella laaditaan tuloksellisemmin toimineiden kerhojen toimintaluvuista taulukko, jota käytetään apuna palkinnon saajaa valittaessa. Toimintatulostaulukko on kuitenkin vain apuna, hallitus voi tehdä jakoehdotuksen muillakin perusteilla.

5 §
Mikäli toimikunta niin katsoo, voidaan palkinto jättää myös luovuttamatta vuotena, jolloin erikoisen ansioitunutta kerhoa ei ole nimettävissä.

6 §
Kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa saanut kerho on velvollinen säilyttämään patsasta huolellisesti ja palauttamaan sen Ilmailuliitolle ennen vuosikokousta.

7 §
Patsaan ohella sen saavalle kerholle annetaan myös kunniakirja, joka jää saajakerholle.

Kotkanpoika-kiertopalkinnon saaneet kerhot

 

1970 Imatran Ilmailukerho
1971 Kuopion Ilmailuyhdistys
1972 Ykspihjalan Lennokkikerho
1973 Imatran Ilmailukerho
1974 Karhulan Ilmailukerho
1975 Keski-Suomen Ilmailijat
1976 Imatran Ilmailukerho
1977 Imatran Ilmailukerho
1978 Joensuun Ilmailukerho
1979 Kuopion Ilmailuyhdistys
1980 Imatran Ilmailukerho
1981 Polyteknikkojen Ilmailukerho
1982 Imatran Ilmailukerho
1983 Suomen Laskuvarjokerho
1984 Joensuun Ilmailukerho
1985 Jukolan Pilotit
1986 Polyteknikkojen Ilmailukerho
1987 Turun Lentokerho
1988 Pohjolan Moottorilenjät
1989 Suomen Laskuvarjokerho
1990 Joensuun Ilmailukerho
1991 Utin Laskuvarjokerho
1992 Kemin Laskuvarjokerho
1993 Lappeenrannan Ilmailuyhdistys
1994 Padasjoen Ilmailukerho
1995 SkyFly Team
1996 Tampereen Ilmailuyhdistys
1997 Porin Ilmailukerho
1998 Etelä-Pohjanmaan Riippuliitäjät
1999 Kouvolan Ilmailuyhdistys
2000 Hämeen Laskuvarjourheilijat
2001 Ilmasotakoulun Lentokerho
2002 Porin Ilmailukerho
2003 Oulun Ilmailukerho
2004 Hämeen Laskuvarjourheilijat
2005 Mäntsälän Ilmailukerho
2006 Lappeenrannan Ilmailuyhdistys
2007 Etelä-Pohjanmaan Ilmailukerho
2008 Joensuun Ilmailukerho
2009 Suomen Laskuvarjokerho
2010 Alavuden Ilmailukerho
2011 Urheilutaitolentäjät ry
2012 Suomen Urheiluilmailijat ry
2013 Skydive Finland ry
2014 Lappeenrannan Ilmailuyhdistys ry
2015 Kuhmon Ilmailukerho ry
2016 Turun Lentokerho ry
2017 Alavuden Ilmailukerho ry
2018 Vaasan Laskuvarjokerho
2019 Keski-Suomen Ilmailijat ry
2020 Skydive Finland ry
2021 Ilmapartiolippukunta Malmin Tuulenkävijät
2022 Air Pilot ry
2023 Jukolan Pilotit ry

2024 Hyvinkään Ilmailukerho ry