KAR-AIRin kiertopalkinto

Palkinnon on Suomen Ilmailuliitolle lahjoittanut Keskusosuusliike Hankkija ja siitä käytetään nimeä ”Karairin kiertopalkinto”.

1 §
Palkinto on ikuisesti kiertävä.

2 §
Palkinto annetaan vuosittain sille Suomen Ilmailuliiton jäsenyhdistykselle, jonka moottorilentotoiminta on ollut erityisen tuloksellista. Valinnassa otetaan huomioon kerhon käytössä olleilla moottorilentokoneilla lennetty tuntimäärä, kerhon suorittama lentokoulutus sekä osallistuminen yhteiskuntaa palvelevaan lentotoimintaan. Myös kerhon lentoturvallisuus otetaan jaossa huomioon.
Kerhon toiminnan arvostelussa käytetään perustana kerhon liitolle antamaa toimintailmoitusta ao. vuodelta.

3 §
Palkinnon saajan valitsee Suomen Ilmailuliiton moottorilentotoimikunta.

4 §
Palkinto luovutetaan Suomen Ilmailuliiton vuosikokouksessa edellisen toimintavuoden tulosten perusteella.

5 §
Palkinnon saaja huolehtii palkinnon säilyttämisestä ja on velvollinen toimittamaan sen Suomen Ilmailuliitolle hyvissä ajoin ennen seuraavaa jakotilaisuutta. Ilmailuliitto huolehtii palkinnon kaiverruttamisesta.

KAR-AIRin kiertopalkinnon saaneet

1983 Polyteknikkojen Ilmailukerho
1984 Joensuun Ilmailukerho
1985 Pohjolan Moottorilentäjät
1986 Jukolan Pilotit
1987 Jukolan Pilotit
1988 Finnairin Lentokerho ry
1989 Turun Lentokerho ry
1990 Finnairin Lentokerho ry
1991 Polyteknikkojen Ilmailukerho ry
1992 Joensuun Ilmailukerho ry
1993 Finnairin Lentokerho ry
1994 Lappeenrannan Ilmailuyhdistys ry
1995 Finnairin Lentokerho ry
1996 Porin Ilmailukerho ry
1997 Jukolan Pilotit ry
1998 Polyteknikkojen Ilmailukerho ry
1999 Lapin Ilmailuyhdistys ry
2000 Heinolan Ilmailukerho ry
2001 Tervalentäjät ry
2002 Kalajokilaakson Ilmailukerho ry
2003 Tervalentäjät ry
2004 Malmin Ilmailukerho ry
2006 Kemin Laskuvarjokerho ry
2009 Lappeenrannan Ilmailuyhdistys ry
2010 Kuopion Lentäjät ry
2011 Ei jaettu
2012
2013 Airpilot ry
2014 Airpilot ry
2015 Airpilot ry
2016 Kuhmon Ilmailukerho
2017 Mäntsälän Ilmailukerho
2018 Helsingin sähkölentokoneyhdistys
2019 ei jaettu
2020 ei jaettu
2021 Turun lentokerho ry