Jannen Malja

Harriet ja Leo Louhija lahjoittivat 5.9.1981 Suomen Ilmailuliitto ry:lle Jannen Malja -nimisen hopeamaljan kiertopalkinnoksi purjelennon piirissä. Maljan jaossa noudatetaan seuraavia sääntöjä, jotka Suomen Ilmailuliiton hallitus on vahvistanut 14.10.1981.


Palkinto on ikuisesti kiertävä kiertopalkinto ja sen nimi on Jannen Malja.


Palkinto jaetaan vuosittain SIL:n lajitapahtuman yhteydessä vuodeksi kerrallaan.


Palkinnon jaosta päättää Ilmailuliiton purjelentotoimikunta. Palkinnon jakoesitystä tehdessään PT kuulee myös Juhani Hormaa sekä Harriet tai Leo Louhijaa, että Ilmailu-lehden päätoimittajaa.


Palkinto jaetaan parhaasta asianomaisena vuotena purjelennon kerholuokassa tehdystä suorituksesta riippumatta siitä, onko em. Suoritus kilpailusuoritus tai muu merkittävä lentosuoritus. Mikäli purjelennon kerholuokka lakkaa olemasta, otetaan huomioon lähinnä sitä vastaava luokka. Palkinto jaetaan kilpapurjelentoa aloittavalle lentäjälle hänen fyysisestä iästään huolimatta.


Palkinnon saajan tulee hoitaa palkintoa huolellisesti ja palauttaa se huollettuna vähintäin kaksi viikkoa ennen seuraavaa lajitapahtumaa SIL:n toimistoon.


Palkinto kiertää niin kauan kuin jakoperusteet sille ovat olemassa. Tämän jälkeen se liiton hallituksen erillisellä päätöksellä voidaan sijoittaa Suomen Ilmalumuseoon.

Jannen Maljan saaneet

1981 Kari Lappalainen
1982 Vesa Pajunen
1983 Vesa Pajunen
1984 Harri Oksanen
1985 Matti Aalto
1986 Elisabeth Norrmén
1987 Vesa Nuotio
1988 Sampo Hämäläinen
1989 Mikko Ritola
1990 Tapio Tourula
1991 Harri Janakka
1992 Kimmo Tihula
1993 Harri Tuviala
1994 Kaj Westerbacka
1995 Timo Nurminen
1996 Jussi Pirkkalaniemi
1997 Timo Manninen
1998 Kristian Roine
1999 Mikko Ruuti
2000 ei jaettu
2001 Markku Kuusisto
2002 Jukka Sorvali
2004 Markku Kuusisto
2005 Pekka Uoti
2006 Leino Kuuluvainen
2009 Kristian Roine
2010 –
2011 Miikka Turunen
2012 Asko Oinonen
2013 Juha Haapajärvi
2014 Petri Sucksdorff
2015 –
2016 Kristian Roine
2017 Mauri Mankinen
2018 Mikko Ylihärsilä
2019 Johannes Kankare
2020 Kim Toppari
2021 Sara Salonen
2022 Tapio Tourula