1§ Ansiomerkkiä on kolmea lajia:

  • kultainen
  • hopeinen
  • pronssinen

2§ Ansiomerkki on plaketti, jonka toisella puolella on lintua esittävä kuvio ja toisella puolella kaiverrukset (nimi ja mitalin numero).

3§ Ansiomerkki annetaan tunnustuksena Suomen siviili-ilmailun hyväksi suoritetusta työstä tai saavutuksesta.

4§ Ansiomerkki voidaan myös poikkeustapauksessa antaa vainajalle, jolloin merkki luovutetaan lähimmälle omaiselle.

5§ Kirjallisen anomuksen merkin antamisesta jollekin henkilölle voi tehdä liiton varsinainen jäsen (yhdistys) tai henkilöjäsen. Liiton hallitus voi myös itse tehdä asiassa aloitteen.

6§ Kultaisen ansiomerkin myöntää liiton hallitus, pronssiset ja hopeiset käsitellään toimistotyönä (noin neljä kertaa vuodessa).

7§ Kutakin lajia olevat merkit numeroidaan eri sarjoina ja liitto pitää luetteloa jaetuista merkeistä.

10§ Kultaisen ansiomerkin jaosta aiheutuvat kustannukset suorittaa liitto.

11§ Ansiomerkki ei ole tarkoitettu kannettavaksi.

12§ Liiton hallitukselle osoitetut anomukset kultaisen merkin saamiseksi on toimitettava kultakin vuodelta viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Pronssisille ja hopeisille ei ole hakuaikaa, vaan niitä voi hakea milloin vain (hakemukset käsitellään noin neljä kertaa vuodessa).

13§ Kultamerkkejä myönnettäessä noudatetaan periaatetta, että kultamerkkien elossa olevien haltijoiden luku on korkeintaan 15 (myönnetään samana vuonna kuitenkin enintään kahdelle henkilölle kerrallaan).

14§ Ansiomitalien myöntämisessä tulee olla viiden vuoden aikaväli.

15§ Merkit myönnetään järjestyksessä alkaen pronssisesta merkistä.

16§ Pronssisen ansiomerkin myöntäminen edellyttää myös sitä, että merkin saajaksi esitetty henkilö on Ilmailuliiton jäsen.

Ansiomerkkimaksut

Ansiomerkeistä peritään niiden hakijoilta seuraavat maksut:

  • pronssi: 30€
  • hopea: 50€
  • (vapaavalintaisen kotelon hinta 10€)

Ansiomerkit laskutetaan tilaajalta ja merkit kaiverretaan vasta, kun lasku on kokonaisuudessaan  maksettu.

 

Hae ansiomerkkiä tästä

Myönnetyt ansiomerkit Päivitetty 21.3.2024