lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Ohje ilmailukerhoille koulutustoiminnan järjestämiseksi

päivitetty  12.4.2020 klo 12.20

 

Aluehallintovirastot tai kunnat voivat määrätä erilaisista rajoituksista tai toimenpiteistä tartuntalain mukaisesti.

Oman alueen rajoituksista ja tarvittavista toimenpiteistä löytyy tietoa koostetusti Aluehallintoviraston usein kysytyistä kysymyksistä

 

LENTOKOULUTUS

*Suositukset lähikontaktien välttämisestä ovat edelleen voimassa.

 

*Kouluttajien tulee huomioida hyvän hygieniatason säilyttäminen ja se, että tarvittavia käsienpesu- ja desinfiointiaineita on saatavilla koulutuspaikoilla

 

*Kuulokemikrofonien osalta suositellaan, että kaikki käyttäisivät henkilökohtaisia laitteita. Mikäli niitä ei ole, on yhteiskäytössä olevat laitteet puhdistettava käytön jälkeen tai suojattava ainakin mikrofoniosa esimerkiksi pienellä kertakäyttöisellä pussilla tai henkilökohtaisella vaihdettavalla tuulisuojalla.

 

*Lennonvalmistelussa ja ennen lentoa suoritettavissa toimissa on pidettävä huoli siitä, että turvaetäisyyksiä noudatetaan

 

*Kunkin koululennon osalta tulee ennen lentopäätöstä arvioida sekä opettajan että oppilaan lähipiirissä olevien ihmisten mahdollinen altistuminen COVID-19- tartunnalle sekä lähipiirin jäsenten kuuluminen riskiryhmiin. Jos altistumista ei pidetä todennäköisenä eikä riksiryhmille katsota aiheutuvan vaaraa, voidaan koululennolle lähteä

 

*Suositellaan, ettei maskia käytettäisi koululennoilla. Se voi aiheuttaa suuremman turvallisuusriskin häiritsemällä/ haittaamalla kommunikaatiota ja jos maskia ei osata käyttää oikein, sen käyttöön liittyy hygieniariski

 

*Koululennon jälkeen koneen hallintalaitteet ja tarvittavat/ käytetyt välineet välineet desinfioidaan.

 

TEORIAKOULUTUS

*Luokkaopetuksessa tulee noudattaa suositusetäisyyksiä sekä rajoittaa tarvittaessa osallistujamäärää koulutustilassa.

*Jos olet itse tai joku lähipiirissäsi on sairaana, älä tule paikalle.

 

Virustilanteeseen liittyvät riskit

*Jos joku kurssin joukosta todetaan altistuneeksi tai sairastuneeksi COVID-19 tautiin, tulevat tartuntatautilain mukaiset karanteenitoimet vaikuttamaan kaikkien osapuolten elämään ja läheisiin.

*Mahdollinen sairastuminen voi vakavammassa muodossa aiheuttaa vaikeita oireita ja/tai pitkiä, mahdollisesti pysyviä muutoksia, jotka voivat vaikuttaa ilmailijan lääketieteelliseen kelpoisuuteen

*Tauti voi olla myös hengenvaarallinen.

 

 

 

 

Suomen Ilmailuliitto