lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Koronaviruksen vaikutukset harraste- ja urheiluilmailussa

Ilmailuliitossa ja sen alaisessa toiminnassa noudatetaan Suomen hallituksen, THL:n ja muiden viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita koronaviruksen (COVID-19) suhteen sekä mm. kansainvälisen ilmailuliitto FAI:n ja Suomen Olympiakomitean antamia ohjeita. Edellä mainittuja määräyksiä ja ohjeita päivitetään säännöllisesti. Ajantasaiset tiedot löytyvät em. tahojen verkkosivuilta. Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti.

 

Ilmailuliiton toimijoiden (hallitus, lajitoimikunnat, liiton työryhmät, toimisto, kansainväliset delegaatit), SM-kilpailujen järjestäjien ja liiton edustusurheilijoiden on noudatettava edellä mainittuja määräyksiä ja ohjeita omassa toiminnassaan. Liitto myös suosittelee, että liiton varsinaiset jäsenet (jäsenkerhot ja muut yhteisöjäsenet) sekä henkilöjäsenet huomioivat määräykset ja ohjeet omassa toiminnassaan.

 

Poimintoja eri toimijoiden ohjeista

Aluehallintovirastot ovat 13.3.2020 antaneet määräykset, joiden mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuudet sekä sisä- että ulkotiloissa kielletään uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion (covid-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Määräykset koskevat kaikkia Manner-Suomen kuntia ja ovat voimassa tartuntatautilain mukaisesti yhden kuukauden eli 12.4.2020 kello 24 asti.

 

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. (Suomen hallitus 16.3.2020)

 

Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. (Suomen hallitus 16.3.2020)

 

Tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. (Suomen hallitus 12.3.2020)

 

Lähikontaktilla tarkoitetaan määritelmän mukaan sitä, että olet ollut noin 15 minuuttia samassa tilassa ja noin metrin läheisyydessä ihmisestä, jolla on diagnosoitu koronavirustartunta. Pisaratartunnan rajana pidetään noin metriä.

 

Suomen Olympiakomitea, 16.3.2020:

Matkustaminen 

Ulkomailla olevien suomalaisten urheilijoiden tulee ottaa yhteyttä Olympiakomiteaan tai lajiliittoonsa.

 

Harrastetoiminta ja tapahtumat

Liikunnan ja urheilun harrastamisessa on huomioitava, että julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön. Lisäksi suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Suosittelemme omatoimista harjoittelua huomioiden viranomaisten asettamat rajoitteet.

 

Harjoittelu covid19-tautitilanteessa 

  • Jos saat covid19-tartunnan, noudata THL:n ohjeita.
  • Älä harjoittele, jos sinulla on hengitystieinfektion oireita. Covid-19-virus voi aiheuttaa sydänlihasvaurion ja keuhkokuumeen. Fyysisen kuormituksen yhteys näiden komplikaatioiden kehittymiseen on vielä tuntematon, mutta mahdollinen.
  • Infektiotilanteessa ole yhteydessä omalääkäriisi tilanteen seuraamiseksi ja harjoitteluun palaamisen määrittämiseksi.

 

FAI: päivittää parhaillaan omaa ohjeistustaan. Kategorian 1 kilpailut perutaan ja kategorian 2 kilpailuilta todennäköisesti poistetaan ranking-arvot. Tästä lisätietoja FAI:n sivuilta.

 

Toimenpiteitä liitossa

Hallitus: Kokoukset pidetään toistaiseksi etäkokouksina.

Liiton toimisto: Siirrämme suurimman osan toiminnastamme etätyöksi viikon 12 aikana.  Lisää aiheesta. 

Lajitoimikunnat: Kansainvälisiin kokouksiin tai kilpailuihin ei lähetetä edustajia. Yli kymmenen hengen lajitilaisuuksia ei järjestetä. Kokousten osalta harkittava, voidaanko kokous siirtää tai järjestää etäyhteydellä.

Työryhmät: Harkittava, voidaanko kokoukset siirtää tai järjestää etäyhteydellä.

SM-kilpailujen järjestäjät: Yli kymmenen hengen tilaisuuksia ei järjestetä. Tarvittaessa, covid-19 suojaustoimien aikana, SM-kilpailun on siirrettävä/peruutettava, jolloin järjestäjien on oltava yhteydessä liiton laji- ja valmennuspäällikköön.

Edustusurheilijat: Ilmailuliitto ei lähetä tällä hetkellä edustusurheilijoita kansainvälisiin kilpailuihin.

Edellä mainitut toimenpiteet ovat voimassa vähintään 13.4.2020 asti, jonka jälkeen asiasta viimeistään tiedotetaan uudelleen Suomen hallituksen ja viranomaisten päätökset huomioiden.

 

Koronavirukseen liittyviä toimintaohjeita verkossa:

Valtioneuvosto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Ulkoministeriö

FAI 

Olympiakomitea 

 

Koronaviruksessa ei ole kyse vain siitä, saatko mahdollisesti tartunnan. Kyse on myös siitä, että omalla toiminnallamme ehkäisemme viruksen leviämistä ja turvaamme koronavirustaudin riskiryhmiä.

 

Tiedote 19.3.2020:

Ilmailuliiton toimisto palvelee etänä koronavirusepidemian ajan

Koronaviruksen leviäminen vaikuttaa myös Ilmailuliiton toimintaan. Liitto noudattaa viranomaisten määräyksiä ja suosituksia. Fyysistä läsnäoloa vaativat tilaisuudet perutaan kevään ajalta. Sisäiset kokoukset järjestetään etäkokouksina.

 

Myös liiton kevätkokous on siirretty. Sen uusi aika on 16.5.2020. Liiton hallitus seuraa koronaviruksen tilannetta ja tekee tarvittaessa uusia päätöksiä.

 

Liiton toimisto on toistaiseksi suljettu vierailuilta. Palvelemme kuitenkin normaalisti puhelimitse ja sähköpostitse. Olethan yhteydessä kaikissa liiton toimintaan liittyvissä asioissa. Toimisto on pääsiäislomalla 10.–13.4.2020.

 

Edellä olevilla toimilla pyrimme turvaamaan työntekijöidemme ja luottamushenkilöidemme terveyttä. Näin osallistumme myös viruksen leviämisen estämiseen ja turvaamme koronaviruksen riskiryhmiä. Koronavirus on haaste koko yhteiskunnalle, suhtaudutaan siihen vakavasti, mutta ei panikoiden. Ilmailussa olemme tottuneet pitämään yllä hyvää turvallisuuskulttuuria. Pidetään sitä yllä myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

 

Timo Latikka

toiminnanjohtaja

Suomen Ilmailuliitto