Ilmailulajien kilpailuiden tulosten uutisointi kuten myöskin eri lajeissa tehtyjen ennätysten uutisointi on olennainen osa liiton viestintää. Kilpailu- ja tulostiedottamisella lisätään ilmailulajien tunnettavuutta ja nostetaan ilmailuharrastuksen profiilia. Suunnitellulla viestinnällä on mahdollista saada ilmailulle medianäkyvyyttä, uusia harrastajia ja parempia toimintaedellytyksiä.

 

Kilpailuorganisaatio tiedottaa kilpailuista itse omissa kanavissaan, esimerkiksi kerhon internet-sivuilla ja some-kanavissa sekä lähettää  tapahtumapaikan paikalliseen ja alueelliseen mediaan juttuvinkin kilpailuista ja tulokset sekä tiedotteen.  Liiton viestintäpäällikkö auttaa tarvittaessa kilpailun järjestäjää tiedottamisessa.

 

Kilpailuiden järjestäjä lähettää tulokset ja lyhyen tiedotteen sekä kuvan kilpailusuorituksesta tai palkintojen jaosta myös liiton viestintään osoitteella kirsi.seppala@ilmailuliitto.fi ja tiedotus@ilmailuliitto.fi

 

Sosiaalinen media

Kilpailuista ja tuloksista kannattaa tiedottaa sosiaalisessa mediassa.   Kannattaa suunnitella etukäteen, miten kilpailu näkyy sosiaalisen median kanavissa ennakkoon, kilpailun aikana ja jälkikäteen. Liiton viestintäpäällikkö jakaa kilpailuorganisaation tekemää sisältöä liiton some-kanavissa,  kun asiasta sovitaan. Jo kilpailun ennakkomarkkinoinnissa kannattaa mainita sometilit. Jos kerhollanne ei ole vielä omia tilejä, voi mainita liiton Facebook-, Twitter- ja Instagram-tilit, jos on sovittu niiden kautta viestimisestä.

 

Kansainvälisistä kilpailuista tiedottaminen

Tuloksista ja tunnelmista raportoidaan keskitetysti Ilmailuliiton viestintäpäällikölle, joka hoitaa mediatiedottamisen. Tulokset  voi toimittaa kuka tahansa kilpailu- tai tapahtumapaikan toimija, esimerkiksi kilpailija itse.

Tiedoteluonnos voi olla lähes valmista tekstiä tai se voi sisältää pelkästään faktat. Jos olet paikanpäällä havainnoimassa tapahtumia, suosittelemme kertomaan myös tunnelmia pelkkien tulosten sijaan. Kuvat ovat myös aina tervetulleita elävöittämään viestiä. Liitäthän mukaan vain kuvia, jotka saa julkaista. Tee kuvaan liittyvä kuvateksti, jossa kerrot kuvissa olevien henkilöiden nimet ja mistä lajista on kyse.

Tiedotteen tulisi mahtua maksimissaan yhdelle tekstisivulle.

 

Tiedoteluonnoksesta tulisi ainakin ilmetä:

  • Mikä: kilpailun nimi, sarjat jne.
  • Missä: maa, paikkakunta
  • Milloin: päivämäärät, jos kyseessä on pidempi kilpailu, kyseisten tulosten tarkat päivämäärät (monesko kisapäivä)
  • Yhteyshenkilön tiedot: mistä lisätietoa voi kysyä (nimi, puhelin/ sähköposti)
  • Tulokset: otsikoituna ja jos mahdollista, taulukoituna, linkkinä ym.
  • Jos lähetät kuvia, nimeäthän kuvassa olevat henkilöt selkeästi vasemmalta oikealle ja kerrot kuvaajan nimen

Lähetä valmistelemasi tiedoteluonnos osoitteeseen: tiedotus@ilmailuliitto.fi ja kirsi.seppala@ilmailuliitto.fi 

 

 

Katso myös

Liiton kriisiviestintäohje

Liiton logo