Kilpailumanipulaation torjuminen on tärkeää reilun kilpailun varmistamiseksi. On kaikkien kilpailijoiden etu päästä kilpailemaan reilusti ilman pelkoa tulosten manipuloinnista. Ilmailu-urheilussa tunnistetaan riskit ja liitto tekee töitä kilpailumanipulaation ehkäisyyn. Vaikka kilpailumanipulaation riski on pieni menestyksen tuottamat hyötynäkökohdat huomioon ottaen, pitää asia olla esillä jotta kukaan ei kilpailumanipulaatioon syyllistyisi jatkossakaan. Reilu kilpailu on kaikkien etu.

Suomen Ilmailuliiton Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma 2023-2025

 

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen. Reilusti paras verkkokoulutuksen nettisivulle tästä.
Verkkokoulutuksessa on videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä. Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia.
Reilusti paras -verkkokoulutus

 

Lisätietoa

ILMO-palvelussa voi raportoida  urheilun eettisistä rikkomuksista, esimerkiksi epäasiallisesta käyttäytymisestä tai häirinnästä sekä jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Ilmoituslomake ja ohje

SUEK kilpailumanipulaatiosivusto

 

Sääntörikkomuksissa noudatetaan Suomen Ilmailuliiton kurinpitosääntöä