Kilpailumanipulaation torjuminen on tärkeää reilun kilpailun varmistamiseksi. On kaikkien kilpailijoiden etu päästä kilpailemaan reilusti ilman pelkoa tulosten manipuloinnista. Ilmailu-urheilussa tunnistetaan riskit ja liitto tekee töitä kilpailumanipulaation ehkäisyyn. Vaikka kilpailumanipulaation riski on pieni menestyksen tuottamat hyötynäkökohdat huomioon ottaen, pitää asia olla esillä jotta kukaan ei kilpailumanipulaatioon syyllistyisi jatkossakaan. Reilu kilpailu on kaikkien etu.

Ilmailuliiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelma