Ilmailuliiton antidopingohjelman tavoitteena on saavuttaa nollatoleranssi dopingaineiden ja –menetelmien käytön suhteen harraste- ja urheiluilmailussa. Ohjelma on tarkoitettu kaikille Suomen Ilmailuliiton jäsenille. Pääpaino antidopingtyössä on ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä, kuten tiedottamisessa ja koulutuksessa.

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita antidopingtyössä ovat Suomen urheilun eettinen keskus SUEK, Olympiakomitea ja Kansainvälinen ilmailuliitto (FAI), joiden kanssa yhteistyötä pyritään aktiivisesti syventämään.  Ilmailuliitto vaatii antidopingpykälän sisältävän sopimuksen tekemistä kaikilta urheilijoilta ja  urheilijoiden tukihenkilöiltä, joiden kilpailuilmoittautumiset hoidetaan Ilmailuliiton kautta.

 

Puhtaasti paras –verkkokoulutus

 

Ilmailuliitto suosittelee urheilijoilleen Puhtaasti paras –verkkokoulutusta. Siihen kuuluu seitsemän moduulia, joissa kussakin on tärkeää tietoa antidopingasioista. Kunkin moduulin suorittamiseen kuluu aikaa vain noin 3–4 minuuttia.

Moduuleissa on videoita ja harjoituksia. Kaikkia moduuleja ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan. Kun kaikki moduulit on suoritettu, koulutuksesta saa sähköpostitse diplomin. Jokaisen moduulin jälkeen koulutuksen läpikäynyt saa ilmoittamaansa sähköpostiin yhteenvedon moduulin tärkeimmistä asioista.

 

Lääkkeiden dopingluokitukset

 

On hyvä muistaa, että urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään valmisteista. KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa  Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita.

 

Lisätietoa

ILMO-palvelussa voi raportoida  urheilun eettisistä rikkomuksista, esimerkiksi epäasiallisesta käyttäytymisestä tai häirinnästä sekä jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Ilmoituslomake ja ohje

Suomen Ilmailuliiton Antidopingohjelma 2023

Miten haet erivapautta

Puhtaasti paras –verkkokoulutus 

KAMU -lääkehaku

SUEK

Suomen Ilmailuliiton kurinpitosäännöt

Lisätietoja:

Laji- ja valmennuspäällikkö Jari Lehti