Muu yhteisö jäseneksi Ilmailuliittoon

Ilmailuliiton sääntöjen mukaan liittoon voi liittyä ilmailua harrastavien luonnollisten henkilöiden ja ilmailukerhojen lisäksi myös muita yhteisöjä ja säätiöitä.

Käytännössä tällaiselle muulle yhteisölle on kaksi jäsenyysluokkaa:

1.      Liiton varsinaiseksi jäseneksi (sääntöjen 4.2.b kohta) hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä (esim. osakeyhtiö) ja säätiöitä, joiden toiminta liittyy läheisesti urheilu- ja/tai harrasteilmailuun.

2.      Liiton kannatusjäseniksi hallitus voi hyväksyä myös muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Jos siis toimintanne ei liity läheisesti urheilu- tai harrasteilmailuun, voi yhteisönne silti kannattaa Ilmailuliiton toimintaa liittymällä kannatusjäseneksi.

Miten haemme jäsenyyttä?

Varsinaiseksi jäseneksi hakeva yhteisö tai säätiö:

Lähettäkää vapaamuotoinen Ilmailuliiton hallitukselle osoitettu hakemus sähköpostitse liiton toimistolle (sil@ilmailuliitto.fi). Hakemuksesta tulee käydä ilmi tahto liittyä liiton jäseneksi eli käytännössä yhteisön tai säätiön hallituksen päätös. Lähettäjänä/allekirjoittajana tulee olla nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

Hakemukseen liitetään:

  1. Liittymispäätöksen tehneen toimielimen (hallitus tai muu sääntöjenne mukaan päätöksentekoon oikeutettu toimielin) pöytäkirjanote, josta käy ilmi, että yhteisö tai säätiö on päättänyt hakea Suomen Ilmailuliiton jäsenyyttä. Päätöksestä on hyvä käydä ilmi, millä tavoin yhteisön/säätiön toiminta ”liittyy läheisesti urheilu- ja/tai harrasteilmailuun”,
  2. voimassa oleva yhtiöjärjestys/säännöt ja
  3. kaupparekisteriote/säätiörekisteriote hakuhetken tiedoilla.

 

Kannatusjäseneksi hakeva yhteisö tai säätiö:

Lähettäkää vapaamuotoinen Ilmailuliiton hallitukselle osoitettu hakemus sähköpostitse liiton toimistolle (sil@ilmailuliitto.fi). Hakemuksesta tulee käydä ilmi tahto liittyä liiton jäseneksi eli käytännössä yhteisön tai säätiön hallituksen päätös. Lähettäjänä/allekirjoittajana tulee olla nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

Hakemukseen liitetään:

  1. Liittymispäätöksen tehneen toimielimen (hallitus tai muu sääntöjenne mukaan päätöksentekoon oikeutettu toimielin) pöytäkirjanote, josta käy ilmi, että yhteisö tai säätiö on päättänyt hakea Suomen Ilmailuliiton jäsenyyttä ja
  2. kaupparekisteriote/säätiörekisteriote hakuhetken tiedoilla.

 

Jäsenyys

Jäsenyys alkaa liiton hallituksen päätöksestä. Jäsenhakemus käsitellään liiton hallituksen seuraavassa kokouksessa tai tarvittaessa liiton hallituksen ylimääräisessä sähköpostikokouksessa. Hallituksen päätöksen jälkeen liiton toimisto- ja jäsensihteeri ilmoittaa päätöksestä ja pyytää tarvittaessa lisä-/yhteystietoja.