Muistattehan kerhoissa, että hankkimalla Ilmailu-lehteen mainoksen, saatte varoja toimintaanne.

Tähän on kaksi tapaa:

 

 Kerholle 30 %:a mainoksen myyntihinnasta: MAINOSHANKINTA

1. Kerho hankkii itsenäisesti mainostajan Ilmailu-lehteen Mediakortissa mainituilla hinnoilla.

2. Mainostaja varaa tilan Ilmailu-lehden mediakortin viimeiseen varauspäivään mennessä ja toimittaa valmiin mainosaineiston Ilmailu-lehteen (tarkista toimitusosoite mediakortista) aineistopäivään mennessä.

3. Kerho ilmoittaa liittoon hankkineensa ilmoituksen Ilmailu-lehteen (tiedot: mainostaja, ilmoituksen koko ja lehden numero/numerot, joissa ilmoitus julkaistaan) kirsi.seppala@ilmailuliitto.fi

 

Kerholle 10 %:a mainoksen myyntihinnasta: VINKKI

1. Kerho antaa Ilmailuliitolle vinkin potentiaalisesta mainostajasta (vinkki = mainostajan nimi, mahdollisen mainostajan yhteyshenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite).

2. Vinkit lähetetään sähköpostilla: sil@ilmailuliitto.fi

3. Sähköpostin otsikkoon ehdottomasti sana: ”MAINOSVINKKI”.

4. Mikäli vinkki johtaa myytyyn mainokseen, saa kerho 10 %:a palkkiona eli korvauksena vinkistä.

 

Mainoshankinnassa tai vinkeissä ei tarvitse rajoittua vain ilmailun piirissä tai lähellä toimiviin mainostajiin.

Kerhoille maksettavat korvaukset lasketaan ilmoitusten toteutuneista hinnoista.

Varainhankinta ilmoitushankintana on mahdollista vain jäsenyhdistyksille, ei henkilöjäsenille.

 

Mediakortti

Kerho sitoutuu seuraaviin ilmoitushankintaa koskeviin ehtoihin:

 

  1. Ilmoitushankintaa tehdään vain yhdistyksen varainhankintana, ei liiketoimintana.
  2. Ilmoitushankinta tehdään kerhossa vapaaehtoisena talkootyönä. Kerho ei maksa tästä työstä palkkaa, palkkiota tai muuta korvausta talkootyön tekijälle.
  3. Kerho vastaa tämän ohjeen mukaisesta ilmoitushankinnasta ja päättää itsenäisesti kuka kerhossa ilmoitushankintaa tekee tai voi tehdä. Talkootyön tulee olla mahdollista mahdollisimman monelle halukkaalle.
  4. Ilmoitushankinnasta saatu korvaus on käytettävä kerhon yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen.
  5. Ilmoitushankinnasta saatua korvausta ei saa osoittaa vain talkootyöhön osallistuneille henkilöille tai sellaiseen toimintaan, josta hyöty tulisi vain talkootyöhön osallistuneille henkilöille.
  6. Talkootyön korvaus liiton hyväksi kerhon tekemästä ilmoitushankinnasta maksetaan vain Ilmailuliiton jäsenenä olevan kerhon pankkitilille.
  7. Kerhon on kuuluttava maksuhetkellä ennakkopidätysrekisteriin.
  8. Kerhon pitää ennen ilmoitushankinnan aloittamista ilmoittaa tästä liitolle ja liiton hyväksyä ilmoitus ennen ilmoitushankinnalla tehtävän varainhankinnan aloittamista. Näin syntyvä sopimus on voimassa enintään vuoden tehdystä ilmoituksesta. Kerho voi tehdä ilmoituksen vapaamuotoisesti sähköpostilla.
  9. Kerho ymmärtää, että ilmoitushankinta Ilmailu-lehteen voi olla vaikeaa ja onnistua vain satunnaisesti, joskus jopa vain kertaluonteisesti. Ilmoitushankinta on kuitenkin yksi tapa hankkia varoja kerhon toimintaan.
  10. Kerho ilmoittaa välittömästi ilmoitushankinnassa tietoonsa tulleista epäkohdista Ilmailuliitolle.