Haluaako yhdistyksenne Ilmailuliiton jäseneksi?

Kun yhdistys haluaa Ilmailuliiton jäseneksi, tulee yhdistyksen lähettää vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse liiton toimistolle (sil@ilmailuliitto.fi) . Hakemuksesta tulee käydä ilmi yhdistyksen tahto liittyä liiton jäseneksi. Lähettäjänä/allekirjoittajana tulee olla yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

Hakemukseen liitetään:

  1. yhdistyksen liittymispäätöksen tehneen toimielimen (hallitus, yhdistyksen kokous, tai muu sääntöjenne mukaan päätöksentekoon oikeutettu toimielin) pöytäkirjanote, josta käy ilmi, että yhdistys on päättänyt hakea Suomen Ilmailuliiton jäsenyyttä,
  2. yhdistyksen voimassaolevat säännöt ja
  3. yhdistysrekisteriote.

Jäsenhakemus käsitellään liiton hallituksen seuraavassa kokouksessa tai tarvittaessa liiton hallituksen ylimääräisessä sähköpostikokouksessa. Hallituksen päätöksen jälkeen liiton toimisto- ja jäsensihteeri on kerhoon yhteydessä, ja kerho saa käyttöön liiton kerhoille tarkoitetut jäsenedut ja -palvelut.

 

Lisätietoa

Suomen Ilmailuliitto ry:n säännöt