lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja tapaavat liiton jäseniä mielellään. Liiton jäsenyhdistykset voivat pyytää liiton edustajaa tapahtumiinsa (esim. lentonäytökset, kilpailut tai vuosijuhlat). Pyyntöihin pyritään vastaamaan myönteisesti, jos se vain on käytännön järjestelyjen kannalta mahdollista.

Toivomme tapahtuman järjestäjän huomioivan seuraavia asioita:

 

Pyydä ajoissa

Pyyntö kannattaa tehdä hyvissä ajoin, viimeistään noin 2–4 viikkoa ennen tapahtumaa.

Pyydä keskitetysti

Esitä pyyntösi keskitetysti liiton toimistolle (toiminnanjohtajalle). Kerro, ketä toivotte paikalle (esim. hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen X tai toiminnanjohtaja yms.). Jos esitätte pyynnön suoraan jollekin henkilölle, kertokaa kuitenkin pyynnöstä myös toiminnanjohtajalle. Liitolla voi olla esim. hyödyllistä esitemateriaalia, toivomme tilaisuudessanne käytettävän.

Kerro tilaisuudesta taustat

Kertokaa viestissänne oleelliset asiat tapahtumastanne ja liiton edustajan roolista siinä.

Huomoi matkakulut

Tapahtuman järjestäjä maksaa liiton edustajan matkakulut tai osallistuu niihin kohtuullisella osuudella, ellei toisin sovita tilaisuuden luonteen vuoksi.

Priorisoimme tiettyjä tapahtumia

Tapahtumista priorisoidaan mm. jäsenyhdistysten tasavuosijuhlia ja SM-, EM- ja MM-kilpailuja. Tämä ei kuitenkaan sulje pois osallistumista muihin tapahtumiin.

 

Lisätietoa:

Hallituksen yhteystiedot

Toimiston yhteystiedot