Hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja tapaavat liiton jäseniä mielellään. Liiton jäsenyhdistykset voivat pyytää liiton edustajaa tapahtumiinsa (esim. lentonäytökset, kilpailut tai vuosijuhlat). Pyyntöihin pyritään vastaamaan myönteisesti, jos se vain on käytännön järjestelyjen kannalta mahdollista.

Toivomme tapahtuman järjestäjän huomioivan seuraavia asioita:

 

Pyydä ajoissa

Pyyntö kannattaa tehdä hyvissä ajoin, viimeistään noin 2–4 viikkoa ennen tapahtumaa.

Pyydä keskitetysti

Esitä pyyntösi keskitetysti liiton toimistolle (toiminnanjohtajalle). Kerro, ketä toivotte paikalle (esim. hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen X tai toiminnanjohtaja yms.). Jos esitätte pyynnön suoraan jollekin henkilölle, kertokaa kuitenkin pyynnöstä myös toiminnanjohtajalle. Liitolla voi olla esim. hyödyllistä esitemateriaalia, toivomme tilaisuudessanne käytettävän.

Kerro tilaisuudesta taustat

Kertokaa viestissänne oleelliset asiat tapahtumastanne ja liiton edustajan roolista siinä.

 

Priorisoimme tiettyjä tapahtumia

Tapahtumista priorisoidaan mm. liiton lajien järjestämiä tapahtumia, jäsenyhdistysten tasavuosijuhlia ja SM-, EM- ja MM-kilpailuja. Tämä ei kuitenkaan sulje pois osallistumista muihin tapahtumiin. Haluamme mahdollistaa suoran keskusteluyhteyden jäsentemme ja liiton välille. Laittakaa kutsuja rohkeasti tulemaan ja tavataan!

 

Lisätietoa:

Hallituksen yhteystiedot

Toimiston yhteystiedot