Suomen Ilmailuliiton rahankeräyslupa

 

Rahankeräysluvan saaja

Suomen llmailuliitto – Finlands Flygförbund ry (0116933-4)

 

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

 

Luvan numero ja myöntämisajankohta

RA/2018/546, myönnetty 4.6.2018

 

Keräyksen toimeenpanoaika ja -alue

Lupa on voimassa 01.09.2018 – 31.12.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kertyvät varat käytetään nuorten, erityisesti vähävaraisten nuorten ilmailuharrastuksen tukemiseen ja mahdollistamiseen. Varoilla tuetaan llmailuliiton jäsenkerhojen toimintaa ja kerhojen koulutuksiin osallistuvia nuoria, jotta mahdollisimman monelle nuorelle tulisi mahdollisuus osallistua ilmailulajien harrastamiseen.

Kerätyt varat käytetään nuorten ilmailuharrastuksen edistämiseen koulutus-,
harjoittelu-, kilpailu- ja hankintatukina (ilmailulaitteet ja -välineet mukaan lukien).

 

Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää

30.3.-31.12.2019

 

Käytännön toimeenpanija

Suomen Ilmailuliitto

 

Rahankeräystili

FI05 8146 9710 2107 24, DABAFIHH