lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Listakeräys on Ilmailuliiton jäsenkerhoille tarkoitettu osallistumistapa Anna unelmille siivet -rahankeräyskampanjaan, jolla kerätään varoja nuorten ilmailuharrastuksen edistämiseen.

 

Miten toimimme:

  1. Päättäkää kerhossanne lähteä mukaan tekemään hyvää ja osallistua listakeräykseen.
  2. Valitkaa vastuuhenkilö, joka toimii kerääjänä. Voitte valita myös useampia kerääjiä, joista yksi on vastuuhenkilö.
  3. Ilmoittakaa kerääjän tai kerääjien tiedot liiton toimistolle (kerhon nimi, kerääjän nimi, sähköposti ja puhelin). Ilmoittakaa myös, kuka kerääjistänne toimii vastuuhenkilönä. Liiton toimisto pitää kerääjistä rekisteriä keräyksen toteuttamista varten.
  4. Liitto lähettää postitse vastuuhenkilölle numeroidun poliisin leimaaman keräyslistan, jossa on myös ohjeet keräyksestä ja kerättyjen rahojen tilittämisestä. Muille listoille keräystä ei saa suorittaa.
  5. Aloittakaa keräys. Olette liiton ja ilmailijoiden käyntikortti keräystä tehdessänne. Hyvä ilmailuhenki ja asiallinen kampanjatyö nuorten ilmailun hyväksi on tärkeää pitää mielessä.
  6. Keräyksessä lahjoittaja antaa kerääjälle haluamansa summan rahaa, merkitsee summan keräyslistaan oman nimensä ja yhteystietojensa kanssa sekä allekirjoituksella varmentaa lahjoituksen.
  7.  Kerääjä vastaanottaa lahjoitetun summan ja säilyttää varat tilitykseen asti.
  8. Kun lista on täynnä tai viimeistään 31.10.2019 tilittäkää kertyneet varat liiton keräystilille. Huom. keräystili on erillinen, vain tätä keräystä varten avattu tili.

 

Annetaan yhdessä unelmille siivet ja aloitetaan listakeräys. Kiitos, että olette mukana!

 

Kerääjien ilmoituslomake