Yksin olet yksin – liittoudu!

keskiviikko 27.03.2024
TEKSTI Timo Hyvönen
Timo Hyvönen, Suomen Ilmailuliitto ry:n puheenjohtaja

 

Aloitin nyt jo kolmannen ja viimeisen kaksivuotiskauden Suomen Ilmailuliiton puheenjohtajana. Luottamustoimi on ollut antoisa, haastava ja työläs. Välillä tulee normaali tunne riittämättömyydestä, kun kaikkia asioita ei ehdi edistää parhaalla tavalla. Onneksi liitossa on toimiston lisäksi lähes 80 muutakin vapaaehtoista tekemässä työtä toimikunnissa, työryhmissä ja muuten vain meidän kaikkien ilmailijoiden hyväksi – siis meidän kaikkien.

 

Ilmailuliitolla on sama ongelma kuin kaikilla muillakin urheilu- ja ammattiliitoilla: jäsenmäärä laskee. Liitto saattaa näyttää etäiseltä yksittäiselle ilmailijalle, vaikka työn ansiosta toimintamme on pysynyt mahdollisena koko Suomessa. Ilmatilahaasteiden ja Euroopan yhteisten säännösten vyöryessä Suomeenkin liitto on yhteistyössä Traficomin ja muiden toimijoiden kanssa taannut mahdollisuudet jatkaa ilmailua hyvällä tavalla ja ohjannut lausunnoillaan säännöksiä järkevään suuntaan. Liitto on tärkeä vaikuttaja Suomen ilmailussa, ja valtiomme suurin ilmailun edunvalvontajärjestö.

 

Eikö edunvalvonta riitä?
Yleensä ihmiset ajattelevat asioita hyvin käytännöllisesti. Yhteinen hyvä ei näy jokapäiväisessä ilmailussa, vaan eduista pitää saada konkreettista, henkilökohtaista hyötyä: alennuksia, bonuksia, lisäpalveluita. Ilmailuliitolla henkilökohtaisia jäsenetuja ovat tapaturmavakuutus, sporttiturva erityisehtoineen, tietyt palvelualennukset ja viestintä ajankohtaisista asioista jäsenistölle sähköisesti ja Ilmailu-lehden kautta. Sporttiturva sisältää kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksen, joka on osoittautunut erityisen tarpeelliseksi esimerkiksi useissa miehittämättömän ilmailun ja laskuvarjotoiminnan tapauksissa. Mitä muita etuja liitto voisi neuvotella henkilöjäsenilleen? Kerro!

 

Kerhojen edut ovat merkittäviä jo rahallisestikin. Musiikin esittäminen kerhon tilaisuuksissa on maksutonta ja mutkatonta, kun liitto on hoitanut Teosto- ja Gramex-sopimukset. Kerhojen toiminnalla on vastuuvakuutus sisältäen talkootyöt. Jotkin kerhot edellyttävät jäseniltään kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksen, ja siinä liiton vakuutus on erityisehtoineen selvästi kattavin ja edullisin. Kannustankin kerhoja miettimään asiaa tarkkaan; pitäisikö esimerkiksi lennonopettajilla olla vakuutus kolmannen osapuolen vahinkojen varalta?

 

Tarvitsemme kerhojen apua viestin viemiseen kerhojen henkilöjäsenille. Valitettavasti suurin osa heistä ei ole ryhtynyt Ilmailuliiton jäseniksi. Liiton toimistolta saa tähän viestintään ja jäsenyyteen kannustamiseen kyllä apua.

 

Liitto kehittää palveluitaan
Liiton henkilöstö on kouluttautunut alkuvuodesta palveluiden muotoiluun ja markkinointiin. Tavoite on, että liiton palveluita kehitetään vastaamaan yhä paremmin jäsenkunnan tarvetta ja tuottamaan heille etuja. Palautetta kentältä tarvitaan jatkuvasti: ei toimisto tai hallitus voi tietää ihan kaikkea sitä, mitä jäsenistö tarvitsee ja kaipaa. Tutkimme sitä toki muutenkin, mutta palautetta ja ideoita saa antaa vapaasti.
Koulutuspalvelut ovat yksi kehityksen pääkohde. Ilmailuliitto tarjoaa aiempaa laajempia yhdistys- ja teoriakoulutuksia omana tarjontanaan. Koulutukset ovat jatkossa tarjolla vain liiton jäsenille. Osan liiton koulutuksista saattavat toteuttaa muutkin tahot kuten kerhot, yhdistykset, yritykset. Liitto sopii parhaat koulutustavat, aikataulut ja tukkuhinnat kerhojen puolesta. Päätavoitteena on auttaa kerhoja yhdistystoiminnan järjestämisessä, taata lennonopettajien ja muiden ilmailun kouluttajien jatkuvuus ja varmistaa kansallisten määräysten mukaisten ilmailulajien koulutus Suomessa. Se on liiton ydintehtävä: mahdollistaa ilmailu koko Suomessa.