Yhä enemmän poikkeamailmoituksia lentoasemilla

keskiviikko 05.04.2023
TEKSTI Mikke Hernetkoski
KUVAT Finavia Oyj, Matti Pirhonen
Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitotieremontin aikana 2015 kiitotie oli suljettu valkoisella rastilla. Kiitoteiden peruskorjaukset ilmoitetaan aina NOTAM-sanomilla. Vaikka kiitotie on suljettu, se ei tarkoita, että koko lentoasema olisi suljettu. Kuva: Finavia Oyj.

 

 

Vieraat esineet lentoaseman alueella sekä varattujen kiitoteiden ja liikennealueiden käyttö heikentävät lentoturvallisuutta. Lentoasemaverkostosta tehtiin viime vuonna 2500 poikkeamailmoitusta.

 

Bensatankin korkin sulkemisen unohtaminen voi aiheuttaa vaaratilanteen, jos korkki putoaa rullaus- tai kiitotielle. Kuva: Matti Pirhonen

 

Finavian verkostolentoasemilla on raportoitu viime vuosina enenevissä määrin yleisilmailun turvallisuuspoikkeamia. Tämä voi kertoa turvallisuuskulttuurin heikentymisestä tai raportointiherkkyyden kasvusta. Poikkeamailmoituksia tehtiin verkostolentoasemilla vuonna 2019 yhteensä 976 kappaletta, vuonna 2020 814 kappaletta ja vuonna 2021 1013 kappaletta. Vuonna 2022 poikkeamailmoituksia tehtiin Finavialle yhteensä noin 2500, joista puolet koskivat Helsinki-Vantaata ja puolet verkostolentoasemia. Suurimpia ongelma-alueita lentoasemilla ovat olleet vierasesineiden päätyminen lentoasema-alueelle, varattujen kiitoteiden ja liikennealueiden käyttö sekä henkilöiden kulunvalvonta ja luvat.

 

Tyypillinen FOD-tapaus eli vierasesineen päätyminen lentoasema-alueelle on esimerkiksi auki jääneen polttoainetankin korkin tai tai polttoaineen mittatikun jättäminen ilma-aluksen katolle tai siivelle. Moottorin käynnistyksen ja rullauksen yhteydessä irrallinen esine tippuu joko asematasolle, rullaustielle tai huonolla tuurilla kiitotielle. Tilanteet voidaan ennaltaehkäistä kiinnittämällä erityistä huomiota lentoonlähtötarkastukseen. Vieraan esineen havaitsijan tulee ilmoittaa siitä ilmaliikennepalveluelimelle tai muulle liikenteelle heti kuin mahdollista.

Ennen lennolle lähtöä on syytä tarkistaa NOTAMIt. Nummelan EFNU kiitotielle 09/18 on jäädytetty luistelurata. Kuva: Matti Pirhonen

 

Tarkista NOTAM:it ennen lentoa
Ennen lentoonlähtöä lento pitää valmistella huolellisesti. Oleellinen osa lennonvalmistelua on NOTAM- ja SNOWTAM-sanomien lukeminen. NOTAM:it ovat tiedotuksia ilmailijoille, eli Notice to Airmen. SNOWTAMilla ilmoitetaan kenttäalueen olosuhteet.

 

Varattujen, ja joissain tapauksissa suljettujen lentoliikennealueiden käyttöä on tapahtunut esimerkiksi silloin, kun kiitotie on suljettu pikitöiden ajaksi. Piki- ja korjaustöitä tehdään lentoasemien kiitoteillä aktiivisesti erityisesti keväällä, mutta niitä voi olla läpi kesän. NOTAM- ilmoitusten tarkastamisen tärkeys määränpäästä lennonvalmistelun yhteydessä korostuu siis keväällä.

 

Yleisesti turvallisuuden kannalta hyvä käytäntö on myös kiertää ylimääräinen laskukierros kiitotien tarkastamiseksi ennen laskua, mikäli lentäjälle herää epäilys, että kiitotiellä voi olla maaliikennettä tai mikäli NOTAM- ilmoitukset unohtui tarkastaa.

 

 

Kulunvalvonta on jatkuvaa
Henkilöiden kulunvalvontaan liittyviä turvallisuuspoikkeamia ovat olleet muun maussa kulkuporttien auki jättäminen sekä ulkopuolisten henkilöiden oleminen lentoasema-alueella ilman valvontaa. Lentoasema ei muutu korpikentäksi tornin aukioloaikojen ulkopuolella, vaan samat asetukset määräävät toimintaa myös tällöin, esimerkiksi kulunvalvontaan liittyen. Lentoaseman pitäjän tulee kyetä todentamaan, kuka lentoasema-alueella liikkuu, eikä tämä ole mahdollista, mikäli esimerkiksi kulkuportti on teljetty auki.

 

Lentoasemat siirtyivät Suomessa EU-tason sertifioinnin piiriin vuonna 2017. Sama Komission täytäntöönpanoasetus (139/2014) koskee sekä suuria että pieniä lentoasemia, mutta pienemmät ja liikenteen osalta hiljaisemmat lentoasemat voivat ottaa asetuksen käyttöön hieman kevyemmässä muodossa.

 

 

Turvallisuus on mielentila
Jokainen ilmailunharrastaja kykenee vaikuttamaan oman lentotoimintansa turvallisuuteen lukuisilla eri tavoilla. Jokainen lennon osa-alue lennonvalmistelusta loppuvetoon saakka vaikuttaa kokonaisturvallisuuteen joko positiivisesti tai negatiivisesti.

 

Turvallisuus on aina lentotoimintamme ytimessä. Hyvän turvallisuustason ylläpitämisellä kykenemme myös kehittämään yleisilmailun toimintaedellytyksiä. Lentäjän virhe on yleisin lento-onnettomuuden syy. Kun turvallisuuskriittinen työvaihe tehdään virheellisesti, mutta luotamme turvaverkkoihin, lento-onnettomuus tapahtuu turvaverkkojen pettäessä.

 

Turvallisuuden voi käsittää mielentilana, sillä jokainen meistä voi itse päättää toimia turvallisesti. Yksi varmimmista tavoista madaltaa riskiä lentäjän virheelle onkin oikeanlaisen turvallisuuskulttuurin luominen. Tällaisessa turvallisuuskulttuurissa esimerkiksi palkitaan poikkeamaraportoinnista, etsitään aktiivisesti turvallisuuspoikkeamia ja jossa sääntöjen mukaan toimiminen on itsestäänselvyys. Jokainen meistä tekee virheitä, mutta kehittävässä turvallisuuskulttuurissa nämä asiat voidaan jakaa muiden kanssa ja virheitä voidaan tutkia.

 

Vastuullisuus, mitä se tarkoittaa teille? Mistä koette omassa lentotoiminnassa olevanne vastuussa? Ilma-aluksen ohjaaminen on suuressa kuvassa hyvin erityistä toimintaa, sillä tilastollisestikin hyvin pieni osuus maapallon väkiluvusta on lentäjiä. Mikäli omaat lentolupakirjan, kykenet harrastamaan jotain, mitä noin 99,9 prosenttia maapallon väestöstä ei kykene.

 

Lentäjän vastuulla on toimia muun muassa lain, EU-asetusten ja vallitsevien toimintaohjeistusten mukaisesti. Vastuullisuudentunnon ei tarvitse rajoittua tähän.
Toivoisin itse jokaisen lentäjän kantavan vastuuta myös ilmailuyhteisöstä ja lentoturvallisuudesta kokonaisuudessaan. Toivoisin, että ilmailukerhon koneella lentävä kokee vastuuta myös seuraavasta koneella lentoon lähtevästä, sekä lentoasemilla toimittaessa koetaan vastuuta muista asematasolla ja lentoliikennealueella liikkuvista.

 

Kirjoittaja on koulutukseltaan afis-lennontiedottaja ja työskentelee nykyään Ilmailuliiton edunvalvontapäällikkönä.

 

 

Suunnittele lentosi
Lennonsuunnittelussa tarpeellinen tieto löytyy osoitteesta https://www.ais.fi/fi/lennonvalmistelu-ja-lentosuunnitelmat. Finavian sivustolla on ohjeet lentosuunnitelman laatimiseen ja lähettämiseen. Muistathan tehdä lentosuunnitelman ja myös päättää sen, jos lentosi päättyy valvomattomalle lentopaikalle. Ilmailukartat löytyvät osoitteesta www.aviamaps.com.