lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Vuoden tärkein huolto

torstai 31.01.2019
TEKSTI Lasse Tuorila
KUVAT Lasse Tuorila

Mauri Keltolle on tärkeää nähdä itse koneensa jokainen ruuvi, niitti ja kellukkeen sauma. Siksi hän huoltaa ultrakevytkoneensa aina itse – vuoden synkimpänä aikana, kun yläilmoihin ei ole asiaa. Vuosihuolto vie pari, kolme kuukautta.

Omistajahuolto

OMISTAJAHUOLTAJALLA tarkoitetaan ilma-aluksen ilma-alusrekisteriin merkittyä omistajaa, osaomistajaa tai käyttäjää, tai ilma-aluksen omistavan yhdistyksen nimeämää äänivaltaista jäsentä, joka huoltaa omistamaansa tai käytössään olevaa tai yhdistyksen omistamaa tai yhdistyksen käytössä olevaa yksinkertaista ilma-alusta, ja jolla on tai on ollut huollettavan ilma-alusryhmän lentolupakirja;

Siinä voi huoltaa ilma-aluksia, jot­ka on suunnittelultaan yksinkertaisia ja suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM) on alle 2 730 kiloa.

Omistajahuoltajan oikeudet rajoit­tuvat määräaikaishuoltoihin ja pieniin vika- ja vauriokorjauksiin, joihin ilma-aluksen tai siihen kiinnitetyn varusteen tyyppihyväksynnän haltija tai valmistaja on antanut ohjeet tai joihin on yleisesti hyväksytyt tai Liikenteen turvallisuusviraston hy­väksymät huolto-ohjeet. Omistaja­huoltaja ei voi antaa huoltotodistetta vuositarkastuksesta.

LAAJENNETTU OMISTAJAHUOLTO

OMISTAJAHUOLTAJALLA on edellä mainittua laajempi oikeus tehdä itsenäisesti huoltoja tyyppihyväksy­tyn moottoroimattoman tai luvalla ilmailuun lentävän kansallisen ilma-aluksen taikka tyyppihyväksy­tyn kansallisen moottoripurjelento­koneille, jos hänellä on kyseiseen ilma-alusryhmään, huoltotoimen­piteeseen, rakennemateriaaliin tai laitteisiin riittävä koulutus, kokemus ja taito.

Huoltotoimenpiteitä, joihin tulee olla lisäkoulutus, ovat muun muassa vuositarkastukset, punnitukset, pelastusvarjon pakkaus, eri rakenne­materiaalien vauriokorjaukset ja laitehuollot.

Omistajahuoltaja saa tehdä näitä toimenpiteitä vain saamansa koulutuksen laajuuden mukaisesti ja kokemuksensa ja taitonsa puitteissa. Omistajahuoltaja ei kuitenkaan saa tehdä suuria muutostöitä, perus­huoltoja ja peruskorjauksia eikä suuria vika- ja vauriokorjauksia.

Lähde: Traficom