lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla

Voimassa olevia lupia tai kelpuutuksia voidaan jatkaa poikkeusmenetelmin

maanantai 01.06.2020
TEKSTI JUHA SILVENNOINEN
KUVAT ANNA NIKKANEN

Covid-19-virussairaudelta suojautuminen toi rajoitukset lähikontakteihin ja kanssakäymiseen myös ilmailussa. Rajoitukset vaikuttavat ilmailun kaikille osa-alueille, koulutukseen, huolto- ja tarkastustoimintaan sekä ohjaajien että ilma-alusten määräaikaisten lupien voimassaolon jatkamiseen.

 

Käytännössä nämä määräykset ja suositukset tarkoittavat sitä, että eri tehtäväalueilla toimivat henkilöt eivät voi olla tavanomaisesti tekemisissä keskenään rajoitusten tai jopa karanteenin vuoksi.

 

Euroopan ilmailuviranomainen EASA antoi suojaustoimien alkaessa joukon määräyksiä, joilla pyritään varmistamaan toiminnan jatkuvuus niin henkilöstön kuin ilma-alusten suhteen. Ensi vaiheessa EASA pyrki varmistamaan ammatti-ilmailun toimintaedellytykset rajoitusten aikana.

 

Suomessa Traficom antoi kansalliset ohjeet ja määräykset EASAn ohjeiden perusteella.

 

Näiden määräysten tarkoitus on, että voimassa olevaa henkilön lupakirjaa tai kelpuutusta voidaan jatkaa 4–6 kuukautta, vaikka uudistamiseen vaadittavaa lentokoetta, kertauskoululentoa tai määräaikaista tutkintoa ei voitaisi järjestää.

 

Ilmailutoiminta vaatii henkilöiltä eri asteisia lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia. Myös voimassa olevien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaoloaikaa voidaan jatkaa neljällä kuukaudella enintään 27.11.2020 saakka silloin, kun todistuksessa ei ole muita kuin näköä (VNL, VDL, VML, CCL, VCL) koskevia rajoituksia ja lupakirjan myöntäjävaltio on Suomi. Voimassaolon jatkamismahdollisuus koskee kaikkia lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia (luokat 1,2 ja 3, aikaisemmin vain luokat 1 ja 3) sekä yleis- ja harrasteilmailussa usein käytettäviä LAPL-kelpoisuustodistuksia.

 

Ilma-aluksen voimassa olevaa lupaa ilmailuun, lentokelpoisuudesta annettavaa tarkastustodistuksen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa kuusi kuukautta.

 

Poikkeusmenettelyn perusteella ei voida myöntää uusia lupia, lupakirjoja tai kelpoisuuksia. Niiden myöntäminen siirtyy rajoitusten päättymiseen asti. Pääosa väliaikaisista menettelyistä on haettavissa 31.7.2020 saakka.

 

Traficomin koronaviruksen suojaustoimiin liittyvät tiedotteet ja uutiset löytyvät osoitteesta: https://bit.ly/3dLve8z
Suomen Ilmailuliiton esityksestä yllä mainitut menettelyt laajennettiin koskemaan myös harrasteilmailun kalustoa ja henkilöstön lupakirjoja. Harrasteilmailun kannalta merkittävimmät ovat:
-Traficomin 15.4. julkaisema tiedote: Ilma-alusten lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaoloon jatkoa tarvittaessa
-Traficomin 4.5. julkaisema tiedote: Kansallisiin ilmailulupakirjoihin tarvittaessa 6 kuukauden pidennys

 

Suomessa Traficom antoi kansalliset ohjeet ja määräykset EASAn ohjeiden perusteella niin, että voimassa olevaa henkilön lupakirjaa tai kelpuutusta voidaan jatkaa 4–6 kuukautta, vaikka uudistamiseen vaadittavaa lentokoetta, kertauskoululentoa tai määräaikaista tutkintoa ei voitaisi järjestää.