Valmistele toimintasi valvomattomassa ilmatilassa

torstai 14.05.2020
TEKSTI ARI TAMMINEN
KUVAT TOM ARPPE
Ilma-aluksen päällikön tulee valvomattomalla lentopaikalla itse sovittaa itsensä muun liikenteen joukkoon. Kuvan kone on tulossa Räyskälään. 

 

Eri ilmailulajien harrastajat mahtuvat turvallisesti valvomattomillekin lentopaikoille, kunhan kaikki noudattavat sovittuja pelisääntöjä ja suunnittelevat toimintansa huolella. Tutustu perusteellisesti VAC-karttaan, tarkista lentopaikan ilmoitustaululta ohjeet ja katso viimeisimmät muutokset NOTAMista. Kun lennonjohtopalvelua ei ole, radion merkitys korostuu, sillä lentäjä muodostaa käsityksensä muusta liikenteestä radion välityksellä. Vaikka radio ei ole pakollinen varuste valvomattomassa ilmatilassa, käytä sitä.

 

Viime vuosikymmeninä valvomattomat lentopaikat, eli niin sanotut korpikentät, ovat saaneet vierailevien pienkonelentäjien lisäksi joukon myös muista ilmailulajeista innostuneita harrastajia ilmatilaansa. Ultrakevyet lentokoneet ja moottoroidut liitimet tekevät pitkiä matkalentoja hienoa lentopaikkaverkostoa käyttäen. Enää eivät korpikentällä toimi pelkästään lennokin lennättäjät, purjelentäjät ja laskuvarjohyppääjät.

 

Tiedonvälityksen huiman kehittymisen myötä valvomattomat lentopaikat eivät ole enää täysin muusta maailmanmenosta eristettyjä paikkoja. Huolimatta hyvinkin erilaisista tavoista toteuttaa ihmisen ikuista haavetta irtautua maanpinnan kahleista, meillä kaikilla on yhtäläinen oikeus toteuttaa unelmiamme omistamillamme ja verorahoillamme ylläpidetyillä lentopaikoilla.

 

Vaikka lentosääntöjen noudattaminen valvomattomilla lentopaikoilla on itsestäänselvyys, oikein toimiminen vieraan paikkakunnan valvomattomalla lentopaikalla voi aiheuttaa ensikertaa vierailevalle pilotille päänvaivaa. Velvollisuus noudattaa yhteisiä pelisääntöjä on vähintään yhtä tärkeää kuin meille annetut oikeudet. Valvomattomalla lentopaikalla meitä ei ole auttamassa ammattitaitoinen lennonjohtaja, vaan vastaamme omasta ja muiden turvallisuudesta ilman ulkopuolista apua.

 

Valmistele lentosi
Suunnitelmallisesti toimien varmistamme, että oma ja muiden ilmailu on turvallista. Tästä syystä ennen lentoa pitää selvittää, mitkä ovat oikeat toimintatavat määränpäänä olevalla kentällä ja suunnitella lento huolellisesti.

 

Kun aloitat uuden lentokauden tutulla lentopaikalla tai suunnittelet meneväsi kentälle, jossa et ole aiemmin käynyt, tutustu perinpohjaisesti kaikkeen lentopaikat.fi -sivustoilta löytyvään tietoon kohteena olevasta kentästäsi. Pitkän linjan ilmailija Tom Arppe tekee hienoa työtä ylläpitäessään ja päivittäessään Ilmailuliiton lentopaikat.fi -sivustoa meille kaikille. Tiedot päivittyvät ja esimerkiksi viime lentokaudella noudatetut menetelmät ovat voineet täysin muuttua turvallisuuden parantamiseksi.

 

Ilmailulaki velvoittaa ilma-aluksen päällikön tutustumaan kaikkiin saatavilla oleviin, lentoa koskeviin tietoihin. Käy ainakin läpi ais.fi:in lennonvalmistelun tiedot ja palvelut ja tutustu määränpääsi laskeutumis- eli VAC-karttaan lentopaikat.fi -sivustoilta. Sen jälkeen, kun ANS Finland lakkasi ylläpitämästä valvomattomien lentopaikkojen VAC-karttoja, Tom Arppe teki karttoja Aki Suokkaan avustuksella. Karttojen pohjana on ANS:in tiedot, joita Arppe päivittää lentokentän päälliköiltä saamiensa tietojen mukaan. Lennolla kuuntele lennontiedotus ATIS, jos sellainen on. ATIS sisältää tietoja lentokentällä vallitsevista sääoloista, käytettävästä kiitotiestä, lähestymismenetelmästä sekä muista tarpeellisista asioista.

 

Näin saavut Räyskälään
Käytämme Räyskälää tämän jutun esimerkkipaikkana. Lentopaikat.fi:n sivuston Räyskälä-sivulla löytyy esimerkiksi kohta 6. Linkkejä: EFRY Pysyväismääräykset. Täsä pdf:ssä on kerrottu ”syventävät” toimintatavat, joita tulee noudattaa siellä operoitaessa. VAC-kartta on lennon aikana käytettävä muistilappu, josta löytyy Räyskälään lennettäessä tarpeelliset perusasiat. Näin on nykyään monilla muillakin lentopaikoilla.

 

Osalla valvomattomista lentopaikoista laskukierroskuviota ei ole ”kiveen hakattu”. Ainoastaan suunnat, miten laskukierros lennetään, löytyvät. Räyskälässä laskukierros on ”kiveen hakattu” riippuen siitä, millä lennät. Purjelentokoneilla on oma laskukierroskuvio, laskupaikka ja lentoonlähtökiitotie. Maaston ylle VAC-karttaan piirrettyä laskukierroskuviota tulee noudattaa. Ilma-aluksen päällikön pitää sovittaa itsensä muun liikenteen joukkoon. Huomioi, että esimerkiksi loppuosan pituuden pitää olla tarkka – se ei ole kolmen tai neljän mailin pituinen.

 

Käytä radiota oikealla taajuudella
Oletamme että nykyään kaikissa ilma-aluksissa on radio, vaikka se ei ole pakollinen varuste valvomattomassa ilmatilassa. Turvallisuuden varmistamiseksi lentäjän tulee kuunnella ja käyttää oikeaa radiotaajuutta, jotta samassa ilmatilassa lentävät tietävät toistensa liikkeistä.

 

Kerro radiolla arvioitu saapumisaikasi esimerkiksi kymmenen ja viisi minuuttia ennen saapumista laskukierrokseen tai merkittyyn ilmoittautumispaikkaan. Maaradio löytyy useimmilta lentopaikoilta lentotoiminnan ollessa käynnissä ”sesonkiaikana”. Valvomattomalla lentopaikalla et saa koskaan lennonjohtopalvelua, ainoastaan harrastajien antamaa tiedotusta.

 

Tee kaikki paikkailmoitukset, vaikka et kuulisikaan muiden lähetyksiä. Käytä virallisia radiopuhelinliikenteen sanontoja. Kerro lyhyesti ja ytimekkäästi asiat, joista on hyötyä muille samassa ilmatilassa oleville. Kerro kutsumerkkisi, missä olet, mihin aikaan, mitä teet sekä muut olennaiset seikat.

 

Korpikenttätaajuus ei ole höpötysjakso. Ole naseva ja harkitse etukäteen mitä sanot. Ilma-aluksen päällikkö vastaa toiminnastaan valvomattomalla lentopaikalla. Jos lentopaikalla on useampia kiitoteitä, päällikkö tekee päätöksen käyttämästään kiitotiestä esimerkiksi sivutuulikomponentin ylittyessä muiden käyttämällä kiitotiellä. Itsestään selvää on, että muiden toimintaa ei saa häiritä eikä vaarantaa.

 

VAC-kartta määrittelee laskukierroksen
Jos lentopaikalle on määritetty ilmoittautumispaikka, sitä pitää noudattaa. Näin lentopaikalla olevat osaavat odottaa tietystä suunnasta tiettyyn aikaan saapuvaa liikennettä. Ilmoita ilmoittautumispaikan ylitys. Jos ilmoittautumispaikkaa ei ole, lennä suoraan kohti kenttää.

 

Kierrä kenttä, älä siis lennä suoraan lähestymiseen. Tarkasta tuulipussista tuulen suunta, ja tarkista myös muu liikenne, esimerkiksi mahdollinen purjelentokoneiden lähtöryhmitys. Sopeuta itsesi liikenteen sekaan myötätuuliosan alkuun. Ilmoita radiolla laskukierrospaikkasi, kun olet myötätuuliosalla, perusosalla ja loppuosalla.

 

Normaali laskukierros on vasemmanpuoleinen. Huomaa, että esimerkiksi asutukselle aiheutuvien meluhaittojen takia lentopaikalla voi olla jollekin kiitotielle oikeanpuoleinen laskukierros. Oikeanpuoleisen laskukierroksen lentäminen on sallittua vain silloin, kun se on piirretty VAC-karttaan Purjelentokoneiden hinaukseen erityisesti suunnitellut koneet saattavat lentää muusta liikenteestä poikkeavan laskukierroskuvion, koska niiden lentoprofiili poikkeaa muutoinkin tavanomaisesta. Purjekoneen irrotuksen jälkeen ne lentävät lähes pystysyöksyä uuteen hinaukseen ja niillä lentävät pilotit osaavat sijoittaa itsensä turvallisesti muun liikenteen sekaan. Jos hinausköysi pudotetaan hinauksen jälkeen, hinauskone lentää matalalla vastakkaisella suunnalla kohti purjelentokoneiden lähtöryhmitystä ja pudottaa köyden niiden läheisyyteen. Sen jälkeen hinauskone tekee puoliympyrän ja laskee samaan suuntaan kuin muu liikenne. Vilkkaimmilla lentopaikoilla hinauskone laskeutuu köysi perässä roikkuen. Ilma-alusten väistämissäännöt kannattaa kerrata, ne velvoittavat meitä väistämään hinausyhdistelmää ja moottorittomia ilma-aluksia.

 

Muutamalla lentopaikalla on vilkasta taitolentotoimintaa. Esimerkiksi Oripäässä ja Vesivehmaalla löytyy kentän läheisyydestä kilometrin kokoinen kuutio ”taitolentoboxi”, joka on merkitty maastoon ja VAC-karttaan.

 

Huomioi myös vintturi- ja muu hinaustoiminta
VAC-kartan vasemmassa yläkulmassa olevat pienet neliölaatikot kertovat sellaisesta kentällä tapahtuvasta toiminnasta, jota voit ainakin odottaa siellä tapahtuvan. Muunlaistakin ilmailutoimintaa voi olla. Varjoliito- ja purjelentokonehinaukset ylettyvät jopa 2500 jalkaa kentän yläpuolelle, ja ohutta hinausvaijeria tai -lankaa on käytännössä mahdotonta nähdä, ennen kuin on liian myöhäistä. Radio-ohjattavat lennokit pystyvät lentämään vieläkin korkeammalla. Näistä syistä kentän kierto ennen lähestymistä ja laskua, sekä asianmukainen kommunikointi ovat ensiarvoisen tärkeitä.

 

Matkalennolla ei pidä lentää suoraan valvomattomien lentopaikkojen yli mahdollisesti pystyssä olevan hinausvaijerin tai -langan takia. Esimerkiksi Räyskälässä alle 4000 jalan korkeudessa kentän yli lentämistä on vältettävä, mikä on erikseen mainittu VAC-kartassa.

 

Hinauksen aloittamisesta ja päättymisestä kerrotaan yleensä maaradiolla. Jos olet epävarma, onko lanka kelattu sisään, kysy. Joskus nämä ”käsikapulat” ovat lähetysteholtaan niin heikkoja ettei niitä kuule kuin vasta laskukierroksessa. Lennokkipaikalla ei yleensä ole ollenkaan ilmailuradiota.

 

Huomioi kentän kunto rullatessa ja koekäytössä
Kentän kunto, leveys, pituus ja pintamateriaali vaihtelevat valvomattomilla lentopaikoilla. Tämä pitää huomioida liikehdittäessä. Voi olla, että liikkuminen kiitotien ulkopuolella on hyvin rajoitettua pinnan kunnon vuoksi. Omaa lentolaitettaan ei kannata kurittaa. Muutkin pitää ottaa huomioon, eikä purjelentokoneita ja lentokonehallia saa kuorruttaa hiekkapilvellä. Käytä merkittyjä pysäköintipaikkoja ja liiku kenttäalueella varovaisuutta noudattaen.

 

Jos vierailu valvomattomalla lentopaikalla venyy yön yli, kannattaa lentoonlähtötarkastus tehdä erityistä huolellisuutta noudattaen. Mittarimato ei osaa vastustaa pitot-putken houkutusta pesäkolonaan, keväällä moottoripeltien suojaama lämmin moottori on pesänrakennuspuuhissa oleville linnuille mieluinen. Uskomatonta on, miten nopeasti pesän perustukset syntyvät. Myös utelias ihminen on voinut saada jotain epämiellyttävää aikaan.

 

Kerro kentän taajuudella aikeistasi. Moottorikoneella tee koekäyttö sopivalla alustalla, ettet vaurioita potkuriasi äläkä pölytä muita koneita; sopeuta toimintasi muuhun liikenteeseen. Valvomattomalta lentopaikalta lentoonlähdön jälkeen oikealle kaartaminen on kiellettyä, ellei sitä ole merkitty VAC-karttaan. Jos sinun pitää päästä oikealle, kierrä kenttä vasemman kautta korkeutta keräten tai lennä tarpeeksi pitkään suoraan, että olet poistunut laskukierroksesta.